Virtuella pass – allt är faktiskt möjligt

Välj, spela och kontrollera video på storbildskärmen för grupp- eller lagträning. Med hjälp av appar kan instruktörerna förbättra liveträningen, och virtuella pass kan schemaläggas online eller spelas på begäran. Det har aldrig varit enklare att locka fler personer till träningen oftare.

FÖRDELAR

Du behöver aldrig avbryta en klass igen

Du behöver aldrig mer ställa in träningspass. De virtuella träningarna ger dig en reservinstruktör i världsklass när du inte lyckas få tag på någon vikarie.

Positiv inverkan på medlems förvärv och bibehållande

Det är bevisat att gruppträningar förbättrar gymmets förmåga att värva och hålla kvar medlemmar.

Ligg steget före konkurrensen

Genom att använda video av hög kvalitet kan du utöka och förbättra ditt virtuella träningsutbud och på så sätt skilja dig från konkurrenterna.

Maximera studio och konditions ytan

Utnyttja dina tränings- och kardiolokaler fullt ut vid lågbelastningstider med motiverande, virtuella träningar i världsklass utan att öka driftskostnaderna.

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari