Ett test som används för att mäta användarens kondition och ta fram fem färgade träningszoner. Var fjärde minut ökar effektmålet med 25 watt – allt cyklisten behöver göra är att hålla sig i den gröna zonen så länge som möjligt. När det personliga FTP-värdet är känt får användaren fem zoner för att exakt styra sin insats för bästa möjliga resultat.

Varför effekt?

Träning med wattmätare för inomhuscyklar inleder en ny epok. Pulsmätare användes först av professionella cyklister innan de blev så vanliga att alla använde dem. Nu har wattmätare – som tidigare bara använts av professionella cyklister och många amatörcyklister – äntligen tagit steget in på gymmens inomhuscykelpass.

WattRate® är ICG:s teknik för att mäta användarnas uppnådda effekt i watt på WattRate® TFT-cykeldatorn. Dessa uppgifter kan användas i träningspasset för att maximera träningsresultaten.

Effekt – vad är det?

Varför bör du intressera dig för det och hur kan du förstå, mäta och förbättra effekten för att komma i bättre form och bli snabbare och starkare?

EFFEKT och VRIDMOMENT: vad handlar det egentligen om?  Vi reder ut begreppen.

Effekt är måttet på utfört arbete uttryckt i joule (J) per sekund eller watt (W) per sekund. Arbetet utförs när en kraft används på en sträcka (arbete = kraft x sträcka) eller när vridmomentet verkar via en rotationsbåge (arbete = vridmoment x vinkelförskjutning). Effekt är måttet på utfört arbete per tidsenhet (effekt = arbete/tid), därför effekt = kraft x (avstånd/tid) uttryckt som watt/sekund.

Effekt är kombinationen av två krafter:

1.   Vridmoment: Mängden rotationskraft som används. Det är resultatet av den kraft som läggs på pedalen gånger längden på vevarmen. Ofta uttrycks det i pundfot eller Newtonmeter.

2.   Rotationsfrekvens: Detta är din trampfrekvens eller den hastighet som du trampar i pedalerna med, vanligtvis uttryckt som varv per minut.

Detta innebär watt = vridmoment x trampfrekvens (hastighet) eller helt enkelt hur hårt du trampar i pedalerna multiplicerat med antalet varv du trampar pedalerna.

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari