Won over 5 global design awards
Amazing sensation of the 2 stage drivetain
Direct power meter with a +/-1% accuracy
Precise 100 level magnetic resistance
Now digitally connected via the worlds most advanced computer
Group Indoor Cycling at it's best

WattRate® wattmätare (direkt)

WattRate® wattmätare (direkt)

WattRate® wattmätare (direkt) bygger på marknadens mest noggranna sensorteknik och har en direkt mättolerans på +/- 1%. Denna noggrannhet är banbrytande på inomhuscyklar.

Så fungerar det tekniskt sett

WattRate® wattmätare (direkt) sitter på mellanaxeln och använder fotoceller för att direkt mäta torsionen (vridningen) på axeln.

Se filmen

Självförsörjande generator

Självförsörjande generator med litiumpolymerbatteri

Förnybar, grön energi. Helt utan batterier. Med hjälp av cyklistens energi laddas det integrerade litiumpolymerbatteriet av den kompakta generatorn på svänghjulet. Denna självförsörjande teknik driver cykelns elektronik och förser den färgstarka displayen på WattRate® TFT-datorn med ström i alla miljöer.

Se filmen

Magnetmotstånd

Underhållsfritt magnetmotstånd med positioneringssensor

ICG:s magnetmotstånd är ingenjörskonst när den är som bäst. Det är en underhållsfri teknik som ger användaren större motståndsintervall, minskar driftstoppen och reducerar kostnaderna.

Så fungerar det tekniskt sett

De smarta tekniska funktionerna sitter i svänghjulet, där en kontaktlös positioneringssensor mäter magnetpositionen. Det är första gången detta appliceras på inomhuscyklar och det innebär att alla cyklar på gymmet kommer att visa exakta motståndsnivåer på WattRate® TFT-cykeldatorn, och motståndskurvan kommer att vara identisk på alla cyklar.

Se filmen

Användarvänlig justering

Användarvänlig justering av styret och sadeln

ICG:s användarvänliga styr- och sadelstolpteknik gör det möjligt för användaren att ställa in höjden steglöst utan stor ansträngning. Det förbättrar finjusteringen av cykeln och minskar styrets vikt för att undvika problem vid inställningen. På så sätt kan både tävlings- och fitnesscyklister ställa in rätt position snabbt, enkelt och bekvämt.

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari