Test stosowany do pomiaru sprawności użytkownika i ustalenia pięciokolorowych stref treningowych. Co cztery minuty moc docelowa zwiększa się o 25 watów, a zadaniem ćwiczącego jest jak najdłuższe utrzymanie „zielonej strefy“. Po określeniu FTP użytkownicy są przypisywani do pięciu różnych stref, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty treningu.

Dlaczego moc?

Miernik mocy w rowerach stacjonarnych zwiastuje nową erę. Podobnie jak monitory tętna początkowo stosowane przez zawodowych kolarzy, które szybko stały się ogólnodostępne, również mierniki mocy są coraz częściej używane przez profesjonalnych kolarzy; zaczynają być one coraz popularniejsze wśród amatorów. Znalazły one również zastosowanie w rowerach stacjonarnych.

WattRate® to technologia ICG służąca do mierzenia mocy wyjściowej użytkownika, która jest wyświetlana w watach na komputerze WattRate® TFT. Dane dotyczące wyników można również stosować w programach treningowych w celu maksymalizacji efektów treningu.

Czym jest moc?

Dlaczego warto się nią zainteresować i w jaki sposób należy ją rozumieć, mierzyć i udoskonalać w celu zwiększenia sprawności, szybkości i siły?

MOC i MOMENT OBROTOWY: o co tu chodzi?  Uwaga – za moment nastąpi bliski kontakt z nauką!

Moc to szybkość „wykonywania pracy” wyrażana w dżulach (J) na sekundę lub w watach (W) na sekundę. Praca jest wykonywana, kiedy siła działa na pewnej odległości (praca = siła x przesunięcie) lub kiedy moment obrotowy działa poprzez łuk obrotu (praca = moment obrotowy x przemieszczenie kątowe). Moc to szybkość pracy wykonywanej w jednostce czasu (moc = praca/czas), dlatego moc = siła x (przemieszczenie/czas) wyrażone w watach na sekundę.

Moc to połączenie dwóch sił:

1.   Moment obrotowy: Jest to wartość zastosowanego ruchu obrotowego. Jest to iloczyn siły nacisku na pedał i długości ramienia korby. Najczęściej jest ona wyrażana w stopofuntach lub niutonometrach.

2.   Częstotliwość obrotowa: To jest kadencja lub prędkość, z jaką obracasz pedały, zazwyczaj wyrażana w obrotach na minutę.

Oznacza to waty = moment obrotowy x kadencja (prędkość) lub po prostu siłę nacisku na pedały pomnożoną przez liczbę obrotów pedałów!

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari