Koło zamachowe o wadze 15 kg, obciążone na obwodzie

Pomaga zarówno kolarzom, jak i osobom uprawiającym inne dyscypliny sportu, w rozwinięciu równomiernej techniki 360 stopni oraz lepszej mechaniki nacisku na pedały. Rowerzysta ma wrażenie większej płynności, bezpieczeństwa, lepszej równowagi i większej przyjemności.

Zobacz film

Konsola ANT+ (opcjonalnie)

Pomiar wyników pozwala instruktorowi skutecznie zaprezentować zarówno intensywność, jak i wysiłek, a uczestnikowi – odnosić coraz większe korzyści z każdych zajęć. Nasza konsola wyników wyświetla liczbę obrotów, tętno i wydatek kaloryczny, zapewniając uczestnikom natychmiastowe i cenne informacje dotyczące ich treningu.

Zobacz film

Become An Expert

Post-Workout Refueling

What we eat before a workout is very important, but what we eat afterward is even more important. The main value of eating right after a workout is that we recover well and can train well the next day......

Read More

Aerobic Training Adaptations

The training adaptations that derive from indoor cycling are well documented and ubiquitous. Still, new instructors seem to appreciate hearing the information. Also, everyone describes the benefits a bit differently, and a change can help students understand........

Read More

From chain junkie to belt convert

My indoor-cycling background revolves around the chain. My coach used to say, “The chain is sacred.” It vibrates, and that’s precisely what gives the bike its feeling of life...........

Read More

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari