Live Apps

For Group Use Only

Myride+ Live

Lietotnes izmantošana: grupā
Valodas: nav piemērojams

Pasaulē pirmā lietotne iekštelpu velotreniņu nodarbību uzlabošanai tiešsaistē ar Forward-motion video izmanto ICG novatoriskās simulācijas, mijiedarbības un teleklātbūtnes (SIT) mācīšanas metodes, lai uzlabotu lietotāja fitnesa rezultātu un izklaidi. Lai fitnesa un velotreniņu auditoriju aizsniegtu ar iztēli un mūziku, veidojas sinerģija, kas iekštelpu velotreniņus paceļ jaunā līmenī. Daži saka — vizualizēsim. Daži saka — atsauksimies. Mēs sakām — skatīsimies. Pēc tam izmantosim.

Show more

NODARBĪBAS

• Myride+ Live tiek nodrošināts visaptverošs un starptautiski atzīts apmācības kurs. Tiešsaistes kurss ir bez maksas ar vienas dienas semināru par papildu samaksu.

ATRAŠANĀS VIETAS

• 530+ unikālas atrašanās vietas no ikoniskiem kāpieniem Itālijas Alpos līdz Kalifornijas tālo ceļu karstajam segumam — videomateriāli ir uzņemti visā pasaulē.

VIDEO

• Visi videosižeti ilgst piecas minūtes un ir filtrēti pēc teritorijas (nogāze, līdzenums, jaukts un pacēlums), lai instruktors varētu izveidot neskaitāmus atskaņošanas sarakstus, kas ir piemēroti jebkuriem nodarbību laikiem, intensitātes profiliem, horeogrāfijai un mūzikai.

ĀTRĀ SĀKŠANA

• Tā kā instruktoriem vairs nav nepieciešams laiks, lai sagatavotu papildu nodarbības darbam ar video, funkcija “Ātrā sākšana” ļauj viņam pārslēgties starp četriem dažādiem apvidiem, tikai vienu reizi pieskaroties ekrānam. “Ātrā sākšana” nozīmē to, ka ikviens atbilstošo videosižetu var pielāgot īstajai dziesmai un treniņa mērķim, neveicot iepriekšēju plānošanu.

INSTRUKTORA VADĪBA

• Kamēr dalībnieki trenējas un iedziļinās lieliskajā videosižetā, instruktora rīcībā ir ekrāns sižeta naviģēšanai un vadībai reāllaikā.

Specifikācija
530+ piecu minūšu videosižeti no unikālām vietām visā pasaulē
.

Izpētiet lietotni

 MYRIDE®+ LIVE SHOWREEL

 MYRIDE®+ LIVE CLIMB

 MYRIDE®+ LIVE MIXED

 MYRIDE®+ LIVE DESCENT

 MYRIDE®+ LIVE FLAT

Izpētiet funkcijas

Apvidus pārslēgšana reāllaikā

Instruktori var mainīt nofilmētā materiāla veidu (no vienas dziesmas uz citu), pieskaroties pogai reāllaikā, kam nav nepieciešama plānošana.

Videosižeti, kas atlasīti iepriekš, izmantojot pasaules karti

Nodarbībā ir iespējams ātri un vienkārši nodrošināt braucienu uz jebkuru galamērķi jebkurā secībā.

Nodarbības ielādēšana un saglabāšana

Kad svarīgs ir laiks, instruktori var saglabāt vai ielādēt iepriekš horeogrāfiski izstrādātus spēka attīstības treniņus.

Iepriekš atlasīti videosižeti, izmantojot apvidus filtrus

Instruktori var izveidot izcilu spēka attīstības treniņu nodarbības sākumā un pēc tam vienkārši nospiest pogu "Atskaņot".

Pilnskata režīms instruktoram

Instruktori var ātri (pieskaroties pogai) piekļūt visu nodarbības dalībnieku vizuālajam skatījumam, lai palīdzētu ar norādēm.

Virtual Apps

Myride® Studio Coach

Lietotnes izmantošana: grupā un individuāli
Valodas: angļu, vācu, spāņu, portugāļu, poļu

Imersīvi ekrānā redzamie spēka attīstības treniņi, ko vada treneri, nodrošina rezultātus. Treniņos iesaistot pasaules līmeņa instruktoru norādes un kvalitatīvu mūziku, Jūsu kluba dalībnieki uzlabos savu fizisko sagatavotību, kļūs ātrāki un stiprāki, turklāt izbaudīs katru treniņa minūti. Trīs dažādi programmas formāti, kas uzrunā visdažādākos dalībniekus. Lai kas viņi būtu, lai cik viņiem būtu laika un kādu nodarbības veidu viņi izvēlētos, mēs varam aptvert itin visu.

Show more

INTENSĪVIE TRENIŅI

• 15 minūšu augstas intensitātes intervālu nodarbību (HIIT) spēka attīstības treniņi, lai maksimāli palielinātu dalībnieku rezultātus, vienlaikus saīsinot treniņu laiku. Piemērots trenažieru zālei un īpaši koncentrētam studijas darba grafikam.

• Spēka, izturības un ātruma treniņu vadīšana uz atlētisko vingrinājumu bāzes, sinhronizēta ar īpaši enerģiskiem skaņu ierakstiem, kas dalībniekiem palīdz strauji virzīties uz priekšu.

• Intensīvie treniņi, kas ir izstrādāti kā daļa no dalībnieku vispārējās treniņu sesijas, neiekļauj iesildīšanos un atsildīšanos.

ĀTRĀ NODARBĪBA

• 30 minūšu augstas intensitātes intervālu treniņa (HIIT) nodarbības, lai maksimāli uzlabotu dalībnieku rezultātus, vienlaikus saīsinot treniņu laiku. Piemērotas ātro treniņu studiju darba grafikam un trenažieru zālei.

• Spēka, izturības un ātruma treniņu vadīšana uz atlētisko vingrinājumu bāzes, sinhronizēta ar īpaši enerģiskiem skaņu ierakstiem, kas dalībniekiem palīdz strauji virzīties uz priekšu.

• Ātrās nodarbības (tāpat kā pilnībā strukturizēts spēka attīstības treniņš) iekļauj iesildīšanos un atsildīšanos, lai uzlabotu dalībnieku sniegumu un drošību.

NODARBĪBA

• 50 minūšu braucieni, kurus iedvesmo un nodrošina kvalitatīva mūzika. Vispiemērotākais risinājums studiju darba grafikiem.

• Nodarbības (tāpat kā pilnībā strukturizēts spēka attīstības treniņš) iekļauj iesildīšanos un atsildīšanos, lai uzlabotu dalībnieku sniegumu un drošību.

Specifikācijas
Divpadsmit intensīvie treniņi, četras ātrās nodarbības, četras nodarbības

 

Izpētiet lietotni

 MYRIDE® STUDIO COACH CLASS 01

 MYRIDE® STUDIO COACH FAST-CLASS 03

 MYRIDE® STUDIO COACH FAST-CLASS 01

 MYRIDE® STUDIO COACH ARMAGEDDON

 MYRIDE® STUDIO COACH GLADIATOR

Izpētiet funkcijas

Spēka attīstības treniņa priekšskatījums

Pieskaroties pogai, priekšskatiet jebkuru spēka attīstības treniņu pirms tā pievienošanas savam atskaņošanas sarakstam.

Nodarbību grafiks

Nodarbību grafiks visu tirgus segmentu klubiem nodrošina lielākas piedāvājuma iespējas (vairāk nodarbību) un mazākus izdevumus (mazākas personāla un vadības izmaksas).

Izveidojiet savu spēka attīstības treniņu

Visas virtuālās treniņodarbības var izveidot pats dalībnieks vai arī instruktors. Ja tiešsaistes vai virtuālās nodarbības nav ieplānotas, Jūs varat dalībnieku grupām vai atsevišķiem lietotājiem ierosināt doties uz studiju un piedalīties pašu izvēlētā nodarbībā.

Myride® Tour Coach

Lietotnes izmantošana: grupā un individuāli
Valodas: angļu, vācu, spāņu, portugāļu, poļu

Apvidū uzņemti videosižeti no visas pasaules kombinācijā ar kvalitatīvu mūziku un pasaules līmeņa balss ieraksta apmācību nodrošina izklaidējošus un vienlaikus intensīvus spēka attīstības treniņus. Ekskluzīvs un pārsteidzošs sižets mijiedarbībā ar ātrumu. Dalībnieki brauc atbilstoši redzētajam.

Show more

ĀTRĀ NODARBĪBA

• 30 minūšu augstas intensitātes intervālu treniņa (HIIT) nodarbības, lai maksimāli uzlabotu dalībnieku rezultātus, vienlaikus saīsinot treniņu laiku. Piemērotas ātro treniņu studiju darba grafikam un trenažieru zālei.

•Spēka, izturības un ātruma treniņu vadīšana uz atlētisko vingrinājumu bāzes, sinhronizēta ar īpaši enerģiskiem skaņu ierakstiem, kas dalībniekiem palīdz strauji virzīties uz priekšu.

• Ātrās nodarbības, kas ir izstrādātas tāpat kā pilnībā strukturizēts spēka attīstības treniņš, iekļauj iesildīšanos un atsildīšanos, lai uzlabotu dalībnieku sniegumu un drošību.

NODARBĪBA

• 50 minūšu ilgo nodarbību mērķis ir maksimāli uzlabot dalībnieku rezultātus, izveidojot spēcīgu aerobikas pamatu, trenējoties nedaudz ilgāk. Vispiemērotākais risinājums studiju darba grafikiem.

• Spēka, izturības un ātruma treniņu vadīšana uz atlētisko vingrinājumu bāzes, sinhronizēta ar īpaši enerģiskiem skaņu ierakstiem, kas dalībniekiem palīdz strauji virzīties uz priekšu.

• Nodarbības, kas ir izstrādātas tāpat kā pilnībā strukturizēts spēka attīstības treniņš, iekļauj iesildīšanos un atsildīšanos, lai uzlabotu dalībnieku sniegumu un drošību.

Specifikācijas
Četras 30 minūšu ātrās nodarbības, četras 50 minūšu nodarbības

Izpētiet lietotni

 MYRIDE® TOUR COACH CLASS 01

 MYRIDE® TOUR COACH FAST-CLASS 01

 MYRIDE® TOUR COACH FAST-CLASS 04

Izpētiet funkcijas

Spēka attīstības treniņa priekšskatījums

Pieskaroties pogai, priekšskatiet jebkuru spēka attīstības treniņu pirms tā pievienošanas savam atskaņošanas sarakstam.

Izveidojiet savu spēka attīstības treniņu

Visas virtuālās treniņodarbības var izveidot pats dalībnieks vai arī instruktors. Ja tiešsaistes vai virtuālās nodarbības nav ieplānotas, Jūs varat dalībnieku grupām vai atsevišķiem lietotājiem ierosināt doties uz studiju un piedalīties pašu izvēlētā nodarbībā.

Nodarbību grafiks

Nodarbību grafiks visu tirgus segmentu klubiem nodrošina lielākas piedāvājuma iespējas (vairāk nodarbību) un mazākus izdevumus (mazākas personāla un vadības izmaksas).

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari