Használati Feltételek

Hatálybalépés dátuma:  2019. január 1.

1. Bevezetés

Üdvözöljük a Life Fitness által üzemeltetett weboldalon, alkalmazásban vagy más online szolgáltatásban. Jelen Használati Feltételek („Feltételek”) vonatkoznak minden olyan weboldalra, alkalmazásra vagy más online szolgáltatásra, amelyeken jelen feltételekre vonatkozó hivatkozás szerepel (együttesen: a „Weboldal”). A Weboldalon található „Life Fitness”, „mi”, „minket” vagy „miénk” kifejezések a Life Fitnessre és bármely társult- és leányvállalatára vonatkoznak, igazgatóikkal, tisztviselőikkel, alkalmazottjaikkal, megbízottaikkal, független vállalkozóikkal és képviselőikkel együtt. A Life Fitness azzal a feltétellel biztosítja a Weboldalt, ideértve az onnan elérhető minden információt, eszközt és szolgáltatást magánszemélyek részére, hogy azok a jelen Használati Feltételek egészét elfogadják (egyénileg: „Ön” vagy „Felhasználó” és együttesen „Önök” vagy „Felhasználók”).

Jelen Feltételek kötelező erejűek és Ön vállalja, hogy betartja ezeket a Feltételeket. Jelen Feltételek a fent leírt hatályba lépés napjától alkalmazandóak. A Weboldalhoz való hozzáférés és annak használata azt jelenti, hogy jelen Feltételeket korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja.  Amennyiben Ön nem ért egyet ezekkel a Feltételekkel, kérjük, ne használja a Weboldalt. A Life Fitness fenntartja a jogot a Feltételek és a Weboldal tartalmának előre meg nem határozott időpontban történő, és saját belátása szerinti módosítására, beleértve a jellemzőket, elérhetőséget, a Weboldal működtetését. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a Weboldalon közzétett Feltételeket. Ön beleegyezik abba, hogy figyelemmel kíséri a Weboldal bármely változását, és hogy a Weboldal változásának közzétételét követő Ön általi folyamatos használat ezen módosítások megértését és elfogadását jelenti.

További vagy eltérő feltételek vonatkozhatnak egyes termékekre, szolgáltatásokra vagy a Weboldal egyes részeire. Ezeket a feltételeket közzétesszük a Weboldalon a releváns ajánlattal kapcsolatban. Amennyiben az egyéb feltételek ellentétesek jelen Feltételekkel, az adott ajánlatokra az egyéb feltételek alkalmazandóak.

A Weboldal tartalmazhat termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozásokat, vagy olyan tartalmat, amelyre nincs befolyásunk, beleértve a harmadik fél weboldalait vagy alkalmazásait, ahol a termékek megvásárolhatók.  Ezek a hivatkozások kényelmi megoldásokként és további elérhetőségként vannak megadva az adott tételhez való könnyebb hozzáférés érdekében. A Life Fitness nem feltétlenül ellenőrzi a hivatkozott tartalmakat és azokért, vagy bármely más felajánlott termékért, szolgáltatásért vagy tartalomért nem vállal felelősséget. A más weboldalakra vagy alkalmazásokra mutató hivatkozások nem tekinthetők a hivatkozott weboldalak vagy alkalmazások tartalmának ajánlásának, és eltérő feltételek vonatkozhatnak a hivatkozott weboldalak, alkalmazások használatára, vagy az azokon végzett vásárlásokra. A Life Fitness nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak, alkalmazások vagy szolgáltatások tartalmáért, vagy bármely veszteségért, kárért vagy kötelezettségért, amelyek a Weboldalon hivatkozott ezen weboldalak, alkalmazások, áruk, szolgáltatások, tartalmak vagy termékek használatából ered. Egyes Life Fitness termékeket független viszonteladók vagy harmadik felek ajánlanak vásárlásra, és bármely ilyen termék megvásárlására a vonatkozó eladási, bérleti vagy kiskereskedelmi szerződések vagy más formájú megállapodások feltételei vonatkoznak.

2. Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezünk, amely Weboldalunk használatára érvényes. Fontos információkat tartalmaz arról, hogy miként gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg az Önre vonatkozó információkat.  Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy pontos tájékoztatást kapjon a személyes információira vonatkozó választási lehetőségeiről.  Adatvédelmi Szabályzatunk jelen Feltételek részét képezi.

3. Képesség a Feltételek elfogadására

Ön megerősíti, hogy jogilag nagykorúnak minősül, jogi értelemben kötelező érvényű szerződéseket köthet az alkalmazandó jogszabályok szerint, és teljes mértékben képes és alkalmas arra, hogy elfogadja jelen Feltételek által megállapított feltételeket, előírásokat, kötelezettségeket, megerősítéseket, képviseleti és szavatossági kötelezettségeket, és képes a jelen Feltételek elfogadására és betartására. 

4. Az információk pontossága, teljessége és időszerűsége

A Weboldalon megjelenített információk csak tájékoztatási célt szolgálnak. Bár a Life Fitness minden elvárhatót megtesz a Weboldalon szereplő információk helyességének biztosítására, a pontosság, teljesség és időszerűség nem garantálható. A Life Fitness nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Weboldalon szereplő információk pontosságára, teljességére és időszerűségére vonatkozóan. Jelen Weboldal tartalmát ne használja fontos döntések kizárólagos alapjaként, anélkül, hogy ne ellenőrizne további, elsődleges vagy pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrásokat.

A Life Fitness nem vállal felelősséget azért sem, hogy a Weboldalon ábrázolt vagy megemlített termékek vagy szolgáltatások jelenleg vásárlásra elérhetők vagy azokat előállítják, vagy kereskedelmi használatra letesztelték. A Weboldalon megjelenített információktól függetlenül a Life Fitness fenntartja a jogot a termékek és szolgáltatások előzetes értesítés nélküli megszüntetésére, beleértve a modelleket, részeket, kiegészítőket és egyéb cikkeket, illetve a specifikációk bármikori, kötelezettségek nélküli módosítására. A Weboldalon szereplő információk nem jelentenek kötelező ajánlatot termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó vásárlásra vagy eladásra, vagy arra, hogy bármely termék vagy szolgáltatás elérhető az Ön területén. A Life Fitness szintén nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon ábrázolt vagy említett álláslehetőségek jelenleg is elérhetők. A Weboldalon szereplő, álláslehetőségekre vonatkozó információk nem jelentenek munkaviszonnyal kapcsolatos kötelező érvényű ajánlatot.

5. A Weboldal használata és magatartási szabályok

A Weboldal integritásának és a felhasználói élmény védelme érdekében, Ön beleegyezik, hogy nem használja a Weboldalt vagy annak tartalmát helytelenül. Tilos például az alábbiak bármelyikét tennie (vagy megpróbálnia), illetve segíteni vagy arra ösztönözni másokat, hogy a következőket tegyék:

·  A Weboldal normál működésének és navigációjának, vagy más felhasználók Weboldalhoz való hozzáférésének megszakítása vagy megakadályozása.

·  A Weboldalhoz vagy a Weboldalon elérhető speciális tartalomhoz való hozzáférés korlátozására hozott intézkedések megkerülése.

·  A Weboldalhoz való hozzáférés jogosulatlan „robot”, „pók”, „kaparó” vagy más automatizált módon.

·  Hamis név, email cím vagy más elérhetőség megadása vagy használata, más személynek vagy szervezetnek tettetés, vagy személyazonossága, hovatartozása vagy a továbbított anyagok eredetének más módon való megtévesztő megadása.

·  A Weboldal vagy tartalma bármely részének keretben való megjelenítése vagy egyébként bármely más tartalommal vagy védjeggyel kapcsolatban, vagy bármilyen más módon, amely potenciális alkalmas arra, hogy a Life Fitness bevételtől essen el vagy hamisan tüntessen fel kapcsolatot vállalatunk és egy harmadik fél között.

·  A Weboldalnak vagy a tartalmának kereskedelmi célú használata, ideértve a termékajánlatokra, leírásokra, képekre, árakra és eladási mennyiségekre vonatkozó adatok gyűjtését, kivéve, ha azt mi kifejezetten jóváhagyjuk.

·  A Life Fitness termékek viszonteladójának engedélyezett weboldalától eltérő kereskedelmi weboldal linkjének a Weboldalra való hivatkozásának fenntartása, vagy olyan, a Weboldalra hivatkozó linknek a fenntartása, amelynek az eltávolítását kérjük.

·  A Weboldalra vagy azon keresztül vírusok, kémprogramok, adware-k vagy más káros kód, politikai kampányértesítés, lánclevelek, tömeglevelek vagy bármilyen más spam továbbítása.

·  A Weboldalon használt vagy azon keresztül elérhető szoftverek vagy más technológiák szétszedése, visszafordítása vagy egyéb visszafejtése.

·  A Weboldalnak a Life Fitness tulajdonától eltérő termékek vagy szolgáltatások hirdetésére vagy promóciójára való használata.

·  A Weboldal más felhasználók személyes adatainak továbbítására vagy azok gyűjtésére való használata.

·  A Weboldalnak vagy annak bármely tartalmának más személy, szervezet vagy ok hirdetésére vagy ajánlására, vagy velünk való versenyzésére vonatkozó használata, vagy az üzleti érdekeink vagy hírnevünk elleni jogellenes vagy rosszhiszemű cselekmények céljából.

Amennyiben Ön a fejezetbe ütközően jár el, megszüntethetjük a Weboldalhoz való hozzáférését, korrekciós lépéseket tehetünk, illetve jogszabály által megengedett jogorvoslattal élhetünk. A Weboldalhoz való hozzáférés vagy használatának megszüntetése nem jelenti a Life Fitnesst jogszabály vagy méltányosság alapján megillető jogairól való lemondást vagy mentesítést, és ezekre nincs hatással.

6.  Fiókok

A Weboldal lehetővé teszi az Ön számára, hogy felhasználói fiókot hozzon létre, amellyel elérheti a Weboldal egyes funkcióit ("Felhasználói Fiók"). A jelen "Fiókok" fejezet a Felhasználói Fiókokra vonatkozó további feltételeket állapít meg.  

Egy weboldalon csak egy Felhasználói Fiókot hozhat létre és tarthat fenn, és nem használhatja más Felhasználói Fiókját. A Life Fitness a Felhasználói Fiók létrehozásához információk megadását kéri. Lehetőségként felajánlhatjuk Önnek, hogy további információkat is megadjon. Amikor mi információkat kérünk Öntől a Felhasználói Fiók létrehozása érdekében, pontos és hiánytalan adatokat kell megadnia a Life Fitness számára. Frissítenie kell a fiókját, amikor a nekünk megadott információkban változások történnek. Ezt a releváns Weboldal fiók részének használatával is megteheti, vagy írhat nekünk a privacy@lifeitness.com címre. A Life Fitness az Ön által a Felhasználói Fiók létrehozása során megadott adatit az Adatvédelmi Szabályzatában és jelen Feltételek egyéb rendelkezéseiben meghatározottak szerint használhatja.

Ön felel a Felhasználói Fiókja hiteleső adatainak titokban tartásáért, úgymint a bejelentkezési nevekért és jelszavakért, és nem engedheti meg senki másnak, hogy az Ön Felhasználói Fiókját használja.  Ön felel minden tevékenységért, amely a Felhasználói Fiókjával kapcsolatban történik. Amennyiben úgy gondolja, hogy illetéktelen személy használja az Ön Felhasználói Fiókját vagy ahhoz hozzáfér, kérjük, azonnal értesítsen minket a privacy@lifeitness.com címen. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az Ön Felhasználói Fiókjának illetéktelen használatából ered.

Ön felhatalmaz minket arra, hogy használjuk a megadott elérhetőségeit, hogy a Weboldallal vagy termékeinkkel kapcsolatban megkeressük Önt. Ön egyetért azzal, hogy minden megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb értesítés, amelyet elektronikusan küldünk meg Önnek, ideértve az email küldését is, kielégíti az ezen értesítések írásbeli közlésére vonatkozó jogi követelményeket. Kimaradhat a marketing emailjeink fogadásából, ha követi az ezen emailekben található kimaradásra vonatkozó utasításokat.

Fenntartjuk a jogot Felhasználói Fiókjához való hozzáférésének megszüntetésére, bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját kizárólagos belátásunk szerint, bármely okból, beleértve, de nem kizárólagosan az inaktivitást vagy a visszaélést. Amennyiben a Felhasználói Fiókjához való hozzáférése megszűnik, elveszíti a Felhasználói Fiókjával kapcsolatban tárolt bármely információhoz való hozzáférést, valamint bármely promóciós fiók jóváírást és minden, a Felhasználói Fiókjához kapcsolódó eszközt. Megszüntetés esetén jelen Feltételek továbbra is alkalmazandók a Weboldal minden más felhasználására, amelyre jogosultsággal bír.

A Weboldalon számos eszköz található, amellyel letilthatja vagy törölheti Felhasználói Fiókját.  Számos weboldalunkról be tud jelentkezni a Felhasználói Fiókjába és le tudja tiltani vagy törölheti fiókját a fiókbeállítások segítségével.  Egyes esetekben a Life Fitness megőrizheti a kapcsolódó fiókinformációk némelyikét, jelentési és szabályozási célokból, miután a Felhasználói Fiók letiltásra vagy törlésre került. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben Felhasználói Fiókot hozott létre nálunk és ugyanezt a Felhasználói Fiókot webhelyről vagy mobilalkalmazás útján (pl. Halo Fitness) is el lehet érni, a mobilalkalmazás törlése nem jelenti az Ön Felhasználói Fiókjának a törlését is.  Fel kell keresnie a Weboldalt, hogy törölni tudja Felhasználói Fiókját, vagy keressen meg minket a privacy@lifeitness.com címen.

7.  Közösségi Fórumok, és a Felhasználói Tartalom

A Weboldal lehetőséget biztosíthat az Ön számára, hogy észrevételeket tegyen vagy más módon közvetítsen vagy közzétegyen anyagokat a Weboldalon, ideértve, de nem kizárólagosan a termékbeszámolókat, blogokat, "Közösségem" részeket, tulajdonosi klubokat, és a Life Fitness hivatalos közösségi média fiókjait a Facebookon vagy a Twitteren (együttesen: "Közösségi Fórumok").  A termékrendeléstől és személyes adatoktól különböző megadott információira jelen Feltételekben "Felhasználói Tartalom" megnevezéssel hivatkozunk.  Jelen 7., "Közösségi Fórumok, és a Felhasználói Tartalom" fejezet a Felhasználói Tartalom vonatkozásában további feltételeket állapít meg.

Ön felel minden, a Weboldal útján beküldött Felhasználói Tartalomért, ideértve annak jogszerűségét, megbízhatóságát, pontosságát, eredetiségét, valamint szerzői jogi megfelelőségét. Tilos olyan Felhasználói Tartalmat közölni, amely: (i) hamis, csalárd, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, fenyegető, a magánéletre vagy a nyilvánosságra vonatkozó jogokat megsérti, szellemi tulajdonjogokat sért, visszaélő, jogellenes vagy egyéb módon kifogásolható, (ii) bűncselekményt valósít meg vagy annak elkövetésére buzdít, bármely fél jogait sérti, vagy más módon felelősséget teremt vagy sérti a jogszabályokat, vagy (iii) megsérti a "Webhely használata és a magatartási szabályok" című 5. fejezet rendelkezéseit.  Felhasználói Tartalmak beküldésekor felel és szavatol azért, hogy jogosult azt nekünk beküldeni, az nem sérti meg a fenti tilalmakat és hogy nem pontatlan, hamis vagy félrevezető.

Amikor Felhasználói Tartalmat küld be, az Ön által megadott a Felhasználói Fiókkal kapcsolatban megadott profiladatok (pl. felhasználóneve) megjelenhetnek a Felhasználói Tartalommal együtt. Ön nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, ingyenes, örökös, visszavonhatatlan, teljes mértékben átruházható és továbblicencelhető engedélyt ad számunkra a Felhasználói Tartalom felhasználására, reprodukálására, származékos művek létrehozására, terjesztésére, bemutatására, megjelenítésére és más módon történő hasznosítására, a jelenleg ismert és a jövőben kifejlesztett módokon, és bármilyen egyéb célra, beleértve a termékek fejlesztését, gyártását és marketingjét, valamint hirdetését. Ön elfogadja, hogy (1) a Felhasználói Tartalmat nem bizalmi alapon biztosítja számunkra; (2) nincs közöttünk titoktartási vagy bizalmas viszony; és (3) Ön nem várja el tőlünk, hogy felülvizsgáljuk, elismerjük vagy kompenzáljuk Önt a Felhasználói Tartalma vonatkozásában.

A félreértések lehetőségének elkerülése végett, irányelvünk az, hogy nem fogadunk el kreatív ötleteket, termékterveket, javaslatokat, üzleti terveket vagy más hasonló anyagokat, amelyeket Felhasználói Tartalomként adnak meg. Kérjük, ne küldjön nekünk ilyen anyagokat! Amennyiben mégis így tesz, a közvetlenül megelőző bekezdést alkalmazandó.

A Felhasználói Tartalmat az Ön értesítése nélkül elutasíthatjuk vagy törölhetjük. A Felhasználói Tartalmakat ellenőrizhetjük, de nem vagyunk rá kötelesek. Ön egyetért azzal, hogy nem vagyunk felelősek semmilyen olyan veszteségért vagy kárért, amely az Ön Felhasználói Tartalmából vagy más felhasználók hasonló beadványaiból származik.

8.  Vásárlások és Pénzügyi Információk

A Weboldal lehetővé teheti Ön számára termékek megrendelését.  Egyes esetekben a Weboldal Önt harmadik félhez továbbíthatja, amely nevünkben árul termékeket vagy fizetéseket dolgoz fel. Jelen 8., "Vásárlások" fejezet további feltételeket határozhat meg az ilyen megrendelésekre. 

Pénzügyi Információk Időről időre a Weboldal lehetőséget biztosíthat arra, hogy Ön megadja személyes adatait és egyes termékeink vonatkozásában finanszírozási lehetőségekre vonatkozó további részleteket tudjon meg.  A finanszírozási információkat harmadik felek biztosítják, amelyekre ezen harmadik felek szabályzatai és feltételei vonatkoznak.

Termékelérhetőség és Árazás  Nem minden termék érhető el az összes modellben és színben. Amikor Ön terméket rendel a termék ára egyértelműen fel lesz tüntetve a megrendelési folyamat során. Az összes ár USA dollárban van megadva.  Ön beleegyezik, hogy megfizeti a megrendelésén feltüntetett árat, valamint minden vonatkozó adót és szállítási költséget, ahol az szükséges. Bár próbálunk pontos árazási információkat megadni a Weboldalon, az ott megadott árak alkalmanként hibásak lehetnek.  Ha ilyen hibát fedezünk fel, megpróbáljuk értesíteni Ön a rendelésével kapcsolatban megadott elérhetőségein, és felajánljuk a lehetőséget a megrendelés törlésére vagy a helyes ár megfizetésére. 

Termékleírások  A Weboldalon a termékek leírása és ábrázolása során igyekszünk a lehető legpontosabbak lenni.  Nem tudjuk garantálni azonban azt, hogy a képek pontosan jelennek meg az Ön eszközén, vagy hogy termékleírásaink és képeink mindenkor teljesek, megbízhatók, naprakészek és hibamentesek lesznek. Amennyiben olyan terméket vásárol Weboldalunkról, amelyről úgy véli, hogy az nem felel meg a leírásnak vagy képeknek, visszaküldheti azt a vonatkozó visszatérítési szabályzatban leírtak szerint.

Adók Egyes államokban az Weboldalon végzett vásárlásokra vonatkozóan adót kell fizetni. Az adó mértéke az államtól függően változhat. Ezen adókat befizetéséért a vásárló felelős.

Árengedmények és Promóciók Az árengedményekre vagy más promóciókra vonatkozó feltételeket közöljük azok felajánlásakor.  Az egyes promóciókat nem lehet összevonni, kivéve, ha azt kifejezetten másként határoztuk meg. A promóciók igénybe vételére vonatkozó jogosultságot a megrendelés időpontjában határozzuk meg.

Megrendelés Amikor a "Megrendelés" gombra kattint a Weboldalon, Ön a vonatkozó termék megvételére vonatkozó ajánlatot tesz.  Bár mi e-mailben visszaigazolhatjuk a megrendelés fogadását és feldolgozását, az ilyen visszaigazolás nem minősül a megrendelés elfogadásának.  Nem tudjuk garantálni azt, hogy a megrendelése visszaigazolásában szereplő minden tétel raktáron lesz a megrendelés leszállításakor. Fenntartjuk a jogot bármely megrendelést elutasítására vagy törlésére, egészben vagy részben, a kiszállítást megelőző bármely időpontban. Amennyiben így járunk el, megpróbáljuk értesíteni Önt a megrendelésével kapcsolatban megadott elérhetőségein. Ön beleegyezik abba, hogy nem próbálja meg túllépni a megállapított mennyiségi korlátozásokat (kivéve, ha az kifejezetten fel van tüntetve), nem szegi meg a különleges ajánlatok vagy promóciók feltételeit, nem ad le megrendeléseket a Weboldalon keresztül, ha arról értesítettük, hogy Ön nem adhat le megrendeléseket a Weboldalon keresztül.

Fizetés Kizárólag a Weboldalon jelzett fizetési módokat fogadjuk el. Amikor fizetési információkat ad meg, Ön felel azért, hogy a megadott információk pontosak és hogy Ön jogosult a megadott fizetési módot használatára. Amennyiben a fizetési mód lejárt vagy egyébként érvénytelen, amikor azt használni szeretné, köteles teljesíteni a fizetést és minden olyan költséget, amely a ki nem fizetett összegek beszedése során merül fel, ideértve, de nem kizárólagosan az ügyvédi és behajtási költségeket.

Szállítás Kiskereskedelmi Vásárlóinknak A szállítási lehetőségek és az alkalmazandó díjak a megrendelés során feltüntetésre kerülnek. Az USA postaszolgálata postafiókokba kézbesít, de ez a mód késleltetheti az Ön megrendelését. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a következő vagy második munkanapon való kézbesítés postafiókok esetében nem alkalmazható. Megrendelése állapotának frissítésekor e-mailben értesítjük, amint azok elérhetővé válnak.  Az Alaszkába vagy Hawaiira való kiszállítás esetén többletköltségek merülhetnek fel. 

Az USA-n kívüli címekre történő szállítás csak korlátozottan érhető el és arra további feltételek, díjak és korlátozások vonatkozhatnak. Ezeket az információkat a fizetés során adjuk meg. Ha bármilyen kérdése van, vagy az USA-n kívüli címekre való szállítás vonatkozásában további információkat szeretne, kérjük, az alábbi „Hogyan lépjen velünk kapcsolatba” fejezetben megadott elérhetőségeken lépjen velünk kapcsolatba.

A megállapított szállítási időtartamok és kézbesítési becslések mindössze becslések és nem kötelező érvényűek. Amennyiben egy termék elérhetetlenné válik a megrendelés és a feldolgozás között, töröljük megrendelést és megpróbáljuk értesíteni Önt a megrendelésével kapcsolatban megadott elérhetőségein. A termékek jogcíme és az azokra vonatkozó kárveszély akkor száll át Önre, amikor a terméket a szállítónak átadjuk. Ön felel a szállítóval szembeni követelések érvényesítéséért sérült és/vagy elveszett szállítmányok esetén.

Visszatérítések A visszatérítési szabályzatokat közzétesszük a releváns Weboldalakon.  Fenntartjuk a jogot a visszatérítés vagy jóváírás elutasítására, továbbá a visszaszállítás költségeinek követelésére, amennyiben a visszaküldött termék (1) nem alkalmas a visszatérítésre, összhangban a vonatkozó visszatérítési szabályzattal vagy a különleges ajánlatra vagy promócióra vonatkozó feltételekkel, vagy (2) arról megállapítható, hogy a kiszállítást követően sérült meg, ideértve azt is, ha Ön a terméket nem rendeltetésének megfelelően használta. A visszaküldött termékekre vonatkozó jogcím csak azután száll át ránk, miután azok megérkeztek és azokat a kijelölt visszavételi helyeken feldolgozták.

A visszatérítési feltételek és szabályzatok változhatnak. Kérjük, a további információk érdekében tekintse át annak a Weboldal visszatérítési szabályzatát, ahol vásárol. Amennyiben a visszatérítési feltételek és szabályzatok egyes Weboldalak tekintetében eltérnek a jelen Feltételekben fent leírtaktól, a különös visszatérítési feltételeket és szabályzatokat kell alkalmazni.

9. Nyereményjátékok és sorsolások

A Life Fitness sorsolásokat és nyereményjátékokat ajánlhat fel, amelyeket harmadik felek üzemeltetnek vagy velük kapcsolatban nyújthatnak. További és eltérő feltételek vonatkozhatnak az ilyen nyereményjátékokra és sorsolásokra. A releváns feltételeket ott teszik közzé, ahol az adatokat gyűjtik a nyereményjátékra vagy sorsolásra való jelentkezéshez. Amennyiben ezen más feltételek ellentétesek jelen Feltételekkel, a más feltételeket kell alkalmazni a nyereményjátékra vagy sorsolásra.  

10. Szellemi Tulajdon

A weboldalon szereplő valamennyi tartalom, beleértve a szöveget, terveket, grafikákat, védjegyeket, szolgáltatásjegyeket, logókat, ikonokat, képeket, hangfájlokat, letöltéseket, interfészeket és szoftvert, a Life Fitness bármely szellemi tulajdonát, valamint ezek bármelyikének kiválasztását és elrendezését, a Life Fitness, a tartalomszolgáltatók és a vonatkozó védjegy jogosultak kizárólagos tulajdonát képezik, és azokat a szerzői jog, védjegyoltalom és egyéb vonatkozó jogszabályok védik. A Weboldalon található tartalom másolása, letöltése és/vagy kinyomtatása csak személyes és nem kereskedelmi célra használható, amelynek feltétele, hogy Ön nem módosítja vagy törölheti a szerzői jogra, védjegyre vagy más tulajdonosi jogokra vonatkozó tájékoztatást, amely a tartalomban megjelenik. A Weboldalon található vagy onnan származó tartalom bármely más használata, ideértve, de nem kizárólagosan a módosítást, terjesztést, továbbítást, előadást, sugárzást, közzétételt, engedélyezést, visszafejtést, átruházást vagy értékesítést, vagy a Weboldalon található vagy onnan származó bármely tartalommal kapcsolatos származtatott művek létrehozását, kifejezetten tilos. A Life Fitness, a tartalomszolgáltatói és a vonatkozó védjegy jogosultak a Weboldalakon nyújtott tartalmak kizárólagos jogosultjai, ideértve a kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat is. A Weboldalon semmi sem értelmezhető hallgatólagos, kizáráson alapuló vagy másként biztosított felhasználási vagy használati jogosultságként bármilyen tartalom vonatkozásában, ideértve a Weboldalon megjelenített bármely termékvédjegyet, logót vagy szolgáltatási védjegyet, a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve, ha itt másként nem rendelkeznek. A Life Fitness fenntart minden, a Weboldalra és annak tartalmára vonatkozó jogot, amely nem kifejezetten mást illet.

A szellemi alkotásokat a Weboldalon keresztül azon viszonteladók és más harmadik felek számára tesszük elérhetővé, amelyekkel további élő megállapodásaink vannak. Egyes esetekben, azon anyagokat, amelyek külön megállapodások vagy feltételek hatálya alá tartoznak, fel lehet tüntetni a releváns Weboldalon vagy azok vonatkozásában külön hitelesítő bizonyítványok kellenek. 

11. Digital Millennium Copyright Act értesítés

A Life Fitness tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonra való jogait, és Öntől is ezt kéri. Amennyiben Ön úgy véli, hogy a Weboldalon megjelenő bármely tartalmat akként másolták le, hogy az az Egyesült Államok jogszabályai szerint szerzői jogok megsértését eredményezi, kérjük, hogy ezen információt továbbítsa a lent megnevezett Digital Millennium Copyright Act (Digitális Millennium Szerzői Jogi Törvény) megbízottnak:

Life Fitness

Life Fitness Adatvédelmi hivatal

Címzett: Law Department/Copyright Agent (Jogi osztály, szerzői jogokkal foglalkozó képviselő) Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue Rosemont, IL  60018

Telefon: 1-800-735-8867

Email: privacy@lifefitness.com

 A hatékonyság érdekében az értesítésnek a következők MINDEGYIKÉT tartalmaznia kell:

1.  a szerzői jogi jogosult vagy annak nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása;

2.  a szerzői jogi oltalom alatt álló mű azonosítása, amelyet a jogsértés érint;

3.  a Weboldalon található jogsértő anyag helyének meghatározásához szükséges információk;

4.  az értesítést benyújtó személy neve, címe, telefonszáma, email címe és egy adatai, amely alapján vele a Life Fitness kapcsolatba léphet;

5.  az értesítést benyújtó személy nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen feltételezi: az állítólagos jogsértő használatot a szerzői jogi jogosult, annak megbízottja vagy jogszabály nem engedélyezi; és

6.  nyilatkozat arról, hogy az értesítésben található információk pontosak, és a hamis tanúzás következményeit figyelembe véve, az értesítést benyújtó személy a szerzői jogi jogosult, vagy ő egyébként jogosult arra, hogy a szerzői jogi jogosult nevében eljárjon.

A Life Fitness nem köteles eljárni az állítólagos jogsértésre vonatkozó értesítés alapján, és kizárólagos joga és mérlegelési köre van arra, hogy bármely információt és/vagy anyagot a Weboldalról eltávolítson.

12. Vitarendezés

Amennyiben Önnek vitája van a Life Fitnesszel vagy követeléssel él vele szemben („Követelés”) a Weboldal, jelen Feltételek, a Weboldalon keresztül vásárolt bármely termék miatt vagy ahhoz kapcsolódóan, illetve az Weboldallal kapcsolatos köztünk folytatott kommunikáció tárgyában, és a követelést nem lehet megoldani a jelen Feltételek „Hogyan lépjen velünk kapcsolatba” fejezetben megadott elérhetőségek használatával, Ön és mi megállapodunk abban, hogy a vitát egyéni kötelező választottbírósági eljárásban vagy kis értékű ügyekkel foglalkozó bíróságon oldjuk meg. Osztályos választottbírósági és peres eljárások nem megengedettek, és az Ön követelését nem lehet más személy követeléseivel egyesíteni. Jelen 12. fejezet hatályos marad a Weboldal Ön általi használatát vagy bármely felhasználói fiókja megszüntetését követően is.

Jelen 12. fejezet erejénél fogva, Ön és a Life Fitness lemondanak a követelés bíróság elé viteléről, kivéve a kis értékű ügyekkel foglalkozó bíróságot. Jelen 12. fejezet rendelkezései az Ön és a Life Fitness közötti írásbeli megállapodás részét képezik a szövetségi választottbírósági törvény szerint a követelések választottbíróságok elé viteléről, illetve a követelés kis értékű ügyekkel foglalkozó bíróságok elé viteléről. Jelen Megállapodás bármely módosítását írásban kell megtenni, amelyet Ön és a Life Fitness is aláír.

Mielőtt a választottbírósági eljárást megkezdené vagy keresetet nyújtana be a kis értékű ügyekkel foglalkozó bíróságnál a követelése vonatkozásában, először köteles a követelésre vonatkozó értesítését részünkre megküldeni („Értesítés”).  Az Értesítést (1) ajánlott levélben; (2) a Life Fitness részére kell megküldeni, címzett: Law Department (Jogi osztály), Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL  60018; (3) írja le panasza természetét; és (4) pontosan adja meg a károkat illetve hogy milyen jellegű kártérítést keres.  Az ilyen értesítést a követelés felmerülésétől számított egy éven belül meg kell küldeni.  Ellenkező esetben Ön lemond a követeléséről.  Amennyiben az értesítés átvételétől számított 30 napon belül nem állapodunk meg a követelésről, Ön vagy mi választottbírósági eljárást kezdeményezhetünk vagy keresetet nyújthatunk be a kis értékű ügyekkel foglalkozó bírósághoz a követelés megoldása érdekében.

Bármely ilyen választottbírósági eljárást az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, AAA) felügyel, amelyet egyszemélyes választottbíró elő kell lefolytatni annak szabályai szerint, ideértve, korlátozás nélkül az AAA fogyasztókra vonatkozó választottbírósági szabályait, amely elérhető a https://www.adr.org oldalon, vagy kérjük, hívja a 800-778-7879 számot. A választottbíró köteles jelen Feltételeket alkalmazni és ezeket magára nézve kötelezőnek elismerni, alkalmazni az alkalmazandó jogszabályokat és a tényeket, és indoklással ellátott döntést hozni.  Abban az esetben, ha az alkalmazandó szabályok személyes meghallgatást tesznek kötelezővé, az ilyen meghallgatást az Ön kérésére az Ön tartózkodási helye szerinti USA megyében (vagy településen) kell lefolytatni, egyébként pedig az illinoisi Chicagoban. 

Az 50.000 dollárt meg nem haladó követelések esetén mi fizetjük meg a választottbírósági illetéket, kivéve, ha a választottbíró úgy találja, hogy az eljárás komolytalan vagy nem megfelelő céllal kezdeményezték.  Amennyiben a választottbíró olyan összegű kártérítést ítél meg Önnek, amely magasabb a választottbírósági eljárást megelőző legutolsó egyezségi ajánlatban szereplőnél, 1000 dollárt vagy a döntés szerinti összeget fizetjük meg Önnek, amelyik a magasabb.

13. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

JELEN WEBOLDALT SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A WEBOLDALT „AHOGY VAN” ÉS „AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPON BIZTOSÍTJUK. FENNTARTJUK A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR KORLÁTOZZUK VAGY MEGSZÜNTESSÜK A WEBOLDALHOZ VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉHEZ VAGY FUNKCIÓJÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST A LIFE FITNESS KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGET, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ALÁBBIAK VONATKOZÁSÁBAN: HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG ELADHATÓSÁGÉRT ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÉRT, SZAVATOSSÁG AZÉRT, HOGY A WEBOLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK NEM JOGSÉRTŐEK, VALAMINT TELJESÍTÉSBŐL VAGY ÜGYLETEKBŐL SZÁRMAZÓ SZAVATOSSÁG;  A HONLAPHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI VAGY HIBAMENTES; HOGY MINDEN HIBA KIJAVÍTÁSRA KERÜL; A WEBOLDAL VAGY ANNAK TARTALMA FOLYAMATOSAN ELÉRHETŐ; A WEBOLDAL BIZTONSÁGOS; A WEBOLDAL VAGY A SZERVER, AMI ELÉRHETŐVÉ TESZI A WEBOLDALT, VÍRUS-MENTES; A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK TELJESEK, PONTOSAK ÉS IDŐSZERŰEK. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A WEBOLDAL HASZNÁLATA SORÁN KÜLDÖTT VAGY FOGADOTT INFORMÁCIÓK NEM MINDIG BIZTONSÁGOSAK, ÉS AZOKAT ILLETÉKTELEN HARMADIK FELEK ELFOGHATJÁK. A LIFE FITNESSZTŐL VAGY A WEBOLDALAKON KERESZTÜL KAPOTT SEMMILYEN SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI TANÁCSÉRT VAGY INFORMÁCIÓÉRT NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET. A LIFE FITNESS NEM VÁLLAL SEMMILYEN SZAVATOSSÁGOT VAGY FELELŐSSÉGET A WEBOLDAL TARTALMÁNAK HASZNÁLATA VONATKOZÁSÁBAN, TEKINTETTEL AZOK TELJESSÉGÉRE, HELYESSÉGÉRE, PONTOSSÁGÁRA, MEGFELELŐSÉGÉRE, HASZNÁLHATÓSÁGÁRA, IDŐSZERŰSÉGÉRE, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA VAGY MÁS TULAJDONSÁGÁRA.

14. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A LIFE FITNESS JELEN WEBOLDALT INGYENESEN BOCSÁJTJA RENDELKEZÉSRE. ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA A TELJES FELELŐSSÉGET AZ OLDAL HASZNÁLATÁÉRT, VALAMINT HOGY AZ ILYEN HASZNÁLAT AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATA ÉS BELÁTÁSA SZERINT TÖRTÉNIK. A LIFE FITNESS, ANNAK TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI, VISZONTELADÓI ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS KÁROKÉRT, AMELY A WEBOLDALBÓL ERED VAGY AZZAL BÁRMILYEN MÓDON ÖSSZEFÜGG VAGY A WEBOLDAL HASZNÁLATÁNAK KÉSEDELMÉÉRT VAGY ELÉRHETETLENSÉGÉÉRT, VAGY OLYAN INFORMÁCIÓKÉRT, TERMÉKEKÉRT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, AMELYEKET A WEBOLDALON REKLÁMOZNAK VAGY OTT VÁSÁROLNAK MEG, VAGY A WEBOLDALON BENYÚJTOTT VAGY KÖZZÉTETT OLYAN ANYAGOKÉRT, AMELYEKET A LIFE FITNESS ELTÁVOLÍT, VAGY AMELY MÁS MÓDON A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGG, AZ AKÁR SZERZŐDÉSEN, KÁROKOZÁSON, SZIGORÚ FELELŐSSÉGEN VAGY MÁSON ALAPUL, AKKOR IS, HA LIFE FITNESS VAGY ANNAK TÁRSULT VÁLLALKOZÁSAI VAGY BESZÁLLÍTÓI FIGYELMEZTETTEK A KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A WEBOLDAL BÁRMELY TARTALMÁNAK LETÖLTÉSE AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS KOCKÁZATÁN ÉS BELÁTÁSÁN ALAPUL. ÖN FELEL KIZÁRÓLAGOSAN A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELY AZ ILYEN ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL ERED. A LIFE FITNESS NEM FELEL A TELJESÍTÉS SEMMILYEN, HATÓKÖRÉN KÍVÜLI ELMARADÁSÁÉRT VAGY KÉSEDELMÉÉRT, IDEÉRTVE A HÁBORÚKAT, ERŐHATALMAKAT, SZÁLLÍTÓK VAGY MÁS HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓKAT, FÖLDRENGÉSEKET, ÁRVIZEKET, EMBARGÓT, FELKELÉST, SZABOTÁZST, MUNKABESZÜNTETÉST VAGY MUNKAÜGYI VITÁT, KORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGET, ÁRAMKIMARADÁST, ILLETVE AZ INTERNET VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES FELSZERELÉSEK MEGHIBÁSODÁSÁT. JELEN FELELŐSSÉGKIZÁRÁS KORLÁTOZÁS NÉLKÜL VONATKOZIK MINDEN KÁRRA VAGY SZEMÉLYES SÉRÜLÉSRE, AMELYNEK OKA HIBÁS TELJESÍTÉS, HIBA, MULASZTÁS, MEGSZAKADÁS, TÖRLÉS, HIÁNYOSSÁG, MŰKÖDÉS VAGY ÁTVITEL KÉSEDELME, SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUSOK, FÁJLOK ELROMLÁSA, TÁJÉKOZTATÁSI CSATORNA MEGHIBÁSODÁSA, HÁLÓZATI- VAGY RENDSZERKIMARADÁS, BÁRMELY PROFITVESZTÉS, VAGY NYILVÁNTARTÁSOKKAL VAGY ADATOKKAL KAPCSOLATOS LOPÁS, ROMBOLÁS, JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS, MEGVÁLTOZTATÁS, ELVESZTÉS VAGY HASZNÁLAT, ÉS MINDEN MÁS TÁRGYI ÉS ESZMEI VESZTESÉG. A WEBOLDAL FELHASZNÁLÓI KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZIK ÉS BELEEGYEZNEK ABBA, HOGY A LIFE FITNESS ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM FELELŐSEK A WEBOLDAL FELHASZNÁLÓINAK SEMMILYEN BECSÜLETSÉRTŐ, GYALÁZKODÓ VAGY EGYÉB MÓDON JOGELLENES CSELEKMÉNYEIÉRT. A FENTI KÖVETELÉSEK EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS ORVOSLÁSA AZ, HA ÖN AZONNAL ABBAHAGYJA A WEBOLDAL HASZNÁLATÁT.

15. Kártalanítás

Ön vállalja, hogy kártalanítja, védi és kármentesíti a Life Fitnesszt és annak társult vállalkozásait, tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottjait, engedélyeseit, szolgáltatóit, alvállalkozóit és beszállítóit, minden veszteséggel, kötelezettséggel, kiadással, kárral és költséggel szemben, ideértve az észszerű mértékű ügyvédi munkadíjat is, amely a Weboldal használatából vagy a jelen Feltételek megszegéséből ered. Amennyiben Ön technikai zavart okoz a Weboldalban vagy a Weboldalt továbbító rendszerekben, beleegyezik abba, hogy felelősséget vállal minden veszteségért, kötelezettségét, kiadásért, kárért és költségért, beleértve a zavar elhárításához kapcsolódó ésszerű mértékű ügyvédi munkadíjat is. A Life Fitness fenntartja a jogot, saját költségén, hogy magára vállalja a kizárólagos védelmet és ellenőrzést a kártalanításra vonatkozó minden ügyben, amelyre egyébként kártalanítás vonatkozik, és ilyen esetben Ön vállalja, hogy együttműködik a Life Fitnesszel az ilyen ügyekkel kapcsolatos védelem során.

16. Joghatóság

A Weboldalt a Life Fitness ellenőrzi az Amerikai Egyesült Államokban található irodáiból. Jelen Feltételekre és a Weboldal használatára Illinois állam jogszabályai az irányadók. Ha a Weboldal elérhető az Egyesült Államokon kívüli helyről, az az Ön saját felelősségére és mérlegelésére történik, és azzal, hogy a külföldi helyen alkalmazandó jogszabályok nem vonatkoznak a Weboldalra.

17. Teljes Megállapodás

Jelen Feltételek bármely kifüggesztett szabályzattal vagy üzemeltetési szabállyal együtt képezik a Life Fitness és a felhasználók közötti teljes megállapodást, amely felülír minden korábbi vagy egyidejű kommunikációt és javaslatot, legyen az szóbeli vagy írásos, a felek tekintetében a Weboldal vonatkozásában.

18. Elválaszthatóság

Ha a jelen Használati Feltételek bármely rendelkezése jogellenes, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, a fennmaradó rendelkezések teljes körűen hatályban maradnak.

19. Kapcsolatfelvétel

Jelen Feltételekkel vagy a Weboldallal kapcsolatos kérdéseit vagy észrevételeit, kérjük, ide továbbítsa:

·  e-mail: privacy@lifefitness.com

·  Telefon: 1-800-735-3867

·  posta: Life Fitness, Címzett: Law Department (Jogi osztály), Columbia Centre III, 9525 Bryn Mawr Avenue, Rosemont, IL  60018

Köszönjük, hogy ellátogatott weboldalunkra.

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari