En test, der bruges til at måle en brugers kondition og etablerer deres fem farvede træningszoner. Hvert 4. minut øges WATT-målet med 25 watt. Brugeren skal blot sørge for at "holde det grønt" så lang tid som muligt. Når en persons FTP er fastlagt, tildeles denne fem zoner, så indsatsen afstemmes korrekt i forhold til de bedste personligt tilpassede resultater.

Hvorfor effekt?

Effektmålertræning på motionscykler indvarsler en ny æra. På samme måde som pulsmålere, der blev benyttet af professionelle ryttere, hurtigt blev allemandseje, er effektmålere nu udbredt blandt professionelle rytter og bruges også af mange amatørryttere. Den bedste nyhed er, at de endelig også har vundet indpas inden for motionscykling på fitnessniveau.

WattRate® er ICG's teknologi til at måle brugerens afgivne effekt i watt gennem WattRate® TFT-computeren. Disse præstationsdata kan anvendes i træningsprogrammer med henblik på at maksimere træningsresultaterne.

Effekt – hvad er det?

Hvorfor bør det interessere dig, og hvordan kan du tilegne dig viden om den, måle den og forbedre den, så du kan komme i bedre form og blive hurtigere og stærkere?

EFFEKT og MOMENT – hvad går det ud på? Gør dig klar til den videnskabelige udredning!

Effekt er den intensitet, med hvilken "arbejde udføres" udtrykt i joule (J) pr. sekund eller watt (W) pr. sekund. Arbejde udføres, når en kraft virker over en afstand (arbejde = kraft x afstand), eller når et moment virker gennem en rotationsbue (arbejde = moment x vinkelforskydning). Effekt er intensiteten af udført arbejde pr. tidsenhed (effekt = arbejde/tid), hvorfor effekt = kraft x (afstand/tid) udtrykt som watt/pr. sekund.

Effekt er en kombination af to kræfter:

1.  Moment: Dette er mængden af påført rotationskraft. Det er produktet af den kraft, der påføres pedalen, gange længden af krumtaparmen. Oftest hører vi dette udtrykt i newtonmeter (Nm).

2.  Rotationsfrekvens: Dette er din kadence eller den hastighed, hvormed du træder i pedalerne, normalt udtrykt i omdrejninger pr. minut.

Det vil sige watt = moment x kadence (hastighed) eller blot, hvor hårdt du træder i pedalerne, gange det antal gange, pedalerne drejer rundt!

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari