Zásady ochrany osobních údajů společnosti Brunswick

Datum účinnosti: 26/05/2018

Společnost Brunswick respektuje vaše pochybnosti ohledně soukromí a váží si svého vztahu s vámi. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace shromažďované společností Brunswick Corporation, jejími přidruženými nebo dceřinými společnostmi („Brunswick,“ „my,“ „nás“), offline nebo online, včetně, ale bez omezení na všechny webové stránky nebo aplikace, které zveřejní odkaz na tyto Zásady ochrany osobních údajů (souhrnně dále jako „Weby“). 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují typy informací, které shromažďujeme, účely zpracování těchto informací, právní základ jejich zpracování, způsob, jakým tyto informace používáme a s kým je sdílíme. Naše Zásady ochrany osobních údajů popisují opatření, která podnikáme na ochranu bezpečnosti informací a práva, jaká máte jako subjekt údajů v souvislosti s těmito informacemi. Sdělíme vám také, jak se s námi můžete spojit, pokud budete chtít aktualizovat své kontaktní údaje, odstranit své jméno z našeho seznamu kontaktů nebo získat odpovědi na případné dotazy týkající se našich postupů v souvislosti se soukromím. Tyto Zásady ochrany osobních údajů si prosím pečlivě přečtěte. Další prací s našimi weby souhlasíte s postupy popisovanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

AKTUALIZACE NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být pravidelně aktualizovány. Můžeme je kdykoli na naše vlastní uvážení kdykoli změnit. Pokud v těchto Zásadách ochrany osobních údajů provedeme významné změny, které zvýší naše práva používat osobní údaje, které jsme o vás dříve shromáždili, vyžádáme si váš souhlas prostřednictvím e-mailu zaslaného na vaši registrovanou e-mailovou adresu nebo formou příspěvku na našich webech. Pokud budeme i nadále zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely, než pro které byly shromážděny, poskytne vám před takovým dalším zpracováním společnost Brunswick informace o tomto účelu a další informace nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování. 

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME 

Když navštívíte Weby, vytvoříte si u nás účet nebo zaregistrujete produkt, případně nakoupíte, shromažďujeme osobní údaje včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, zaměstnavatele, e-mailové adresy hesla na web, demografický údajů nebo finančních údajů. Některé naše weby vám také nabízejí možnost používat, zaznamenat nebo ukládat prostřednictvím webů informace, jako jsou fotografie nebo příspěvky ve fórech. 

Rovněž automaticky shromažďujeme informace o zařízeních, která používáte k interakci s našimi Weby. Mezi informace, které shromažďujeme automaticky, patří identifikátor zařízení, webový prohlížeč, přesná zeměpisná poloha (s vaším vědomím a souhlasem), informace o procházení získané prostřednictvím souborů cookie a webových signálů na našich webech a IP adresy. Rovněž automaticky shromažďujeme informace o tom, jak Weby používáte, například co jste na webech hledali a zobrazili. Automaticky shromažďované informace budou spojeny s jakýmikoli osobními údaji, které jste poskytli. 

ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Informace, které shromažďujeme, jsou zpracovávány pro následující účely: 

- Obsluha funkcí Webů; 

- Správa každodenních obchodních potřeb, jako je správa a vylepšování Webů; 

- Analýza výkonu a fungování Webů; 

- Prevence podvodů, vymáhání podmínek použití webu, vyhovění všem platným zákonům a povinnostem vykazování společnosti a vymáhání smluv společnosti Brunswick;

- Analýza vašeho způsobu používání Webů a provádění dalšího průzkumu trhu; 

- Poskytování vám produktů a služeb a komunikace o nich s vámi; 

- Poskytování reklamy na základě vašich zájmů; 

- Poskytování informací o finančních možnostech nákupu našich produktů;

- Usnadnění vaší interakce prostřednictvím našich Webů s ostatními spotřebiteli, včetně využití sociálních sítí;

- Zasílání vám dalších oznámení, propagací, žádostí, brožur nebo jiných marketingových materiálů týkajících se našich Webů, produktů a služeb našich firem, přidružených společností, obchodních partnerů nebo autorizovaných prodejců. 

Společnost Brunswick tyto informace zpracovává tam, kde k tomu má právní základ. Budeme spoléhat na některý z následujících právních základů:

- Souhlasili jste s naším zpracováním vašich osobních údajů;

- Toto zpracování je nezbytné pro výkon smlouvy s vámi nebo plnění žádosti, kterou jste podali;

- Zpracování je nezbytné pro vyhovění právní povinnosti, která pro společnost Brunswick platí v rámci zákona EU nebo zákonů členských států;

- Takové zpracování je nezbytné pro účely, které jsou legitimním zájmem společnosti Brunswick jako nadnárodního výrobce rekreačních produktů s cílem například zajistit ochranu našich obchodů a lépe rozumět našim zákazníkům.

Vaše osobní údaje můžeme používat k vytvoření vašeho osobního profilu. Osobní údaje z vašeho profilu můžeme používat k odpovídání na žádosti o finanční opce pro nákup produktů a služeb od nás. 

Pokud nás upozorníte, že si nepřejete, abychom vás kontaktovali pro účely marketingu, nebudeme vám zasílat marketingové informace. 

Naše Weby neshromažďují osobní údaje o vašich průběžných online aktivitách a na webových stránkách nebo v online službách třetí strany. Proto signály „nesledovat“ přenášené z webových prohlížečů neplatí pro naše weby a my neměníme způsob shromažďování údajů ani postupy jejich používání při přijetí takového signálu.

Další způsoby, kterými jsou shromažďovány a zpracovávány osobní údaje:

Informace, které nám poskytujete

Přesná informace o poloze. Abyste mohli některé Weby používat, můžete být požádáni, abyste společnosti Brunswick umožnili shromažďování přesných informací o vaší poloze s vaším vědomím a svolením, abychom vám tuto službu mohli poskytovat. Jestliže nám tyto informace neposkytnete, nebudou tyto produkty a služby správně fungovat a my vám je nebudeme moci poskytovat.

Tyto informace budeme používat také pro účely analýzy a budeme je sdílet s třetími stranami, včetně mimo jiné prodejců a stran, které poskytují cílenou reklamu a služby analýz.

Žádost o informace. Pokud požadujete informace o našich produktech (tj. objednáte si brožuru, katalog nebo časopis), požádáme vás o poskytnutí osobních údajů a detailů, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, zamýšlené použití příslušného produktu, zájmy atd. Můžete se rozhodnout, že nám poskytnete další komentáře a požadavky. My nebo autorizovaný obchodní zástupce ve vaší oblasti budeme vaše údaje používat k zasílání informací, které požadujete, a tyto informace můžeme používat k budoucí komunikaci s vámi o našich produktech a službách. 

Zpravodaje a jiná komunikace. Můžeme vám nabízet online nebo offline zpravodaje a jinou komunikaci o našich produktech, službách a promoakcích. Když se přihlásíte k odběru takové komunikace, požadujeme od vás vaše osobní údaje, jako je jméno, poštovní adresa a e-mailová adresa. My nebo autorizovaný obchodní zástupce ve vaší oblasti budeme vaše údaje používat k zasílání informací, které požadujete a ke komunikaci s vámi o našich produktech a službách.

Zpětná vazba, průzkumy nebo soutěže. Můžeme vám nabídnout možnost účasti v online průzkumech, žádostech nebo soutěžích. K informacím, které požadujeme, patří kontaktní údaje (jako e-mailová adresa) a demografické údaje (jako počet členů rodiny a rozsah příjmů). Účast v průzkumech, žádostech nebo soutěžích je naprosto dobrovolná. Proto máte možnost výběru, zda některé informace zpřístupníte. My, naši obchodní partneři nebo autorizovaný obchodní zástupce ve vaší oblasti budeme získané informace používat k vyhlašování vítězů soutěží a udělování cen, k monitorování nebo vylepšování použití jedné nebo více webových stránek nebo reklamy a k poskytování souhrnných informací pro marketingové analýzy. Žádosti mohou mít formu poštovních zásilek zasílaných poštou v USA, jinými dopravci nebo (pokud máme adresu) v e-mailech. 

Kariéra. Naše Weby mohou zahrnovat odkaz na nabídku pracovních příležitostí ve společnosti Brunswick, abyste mohli hledat nabízená volná místa a případně se o ně ucházet zasláním svého životopisu a dalších osobních údajů, jako je vaše jméno, kontaktní informace a historie zaměstnání. Informace, které nám zasíláte, používáme k posouzení vašich zájmů o zaměstnání a k vašemu kontaktování ohledně možného zaměstnání. 

Vyhledání obchodního zástupce. Některé naše Weby vám umožňují vyhledat nedalekého obchodního zástupce prostřednictvím formuláře žádosti Vyhledat obchodního zástupce. Tam, kde je tato služba k dispozici, je tato možnost naprosto dobrovolná a vy si budete moci vybrat, zda nám poskytnete své osobní údaje. Abychom vám mohli s vyhledáním obchodního zástupce pomoci, zeptáme se vás na informace, jako je vaše jméno a příjmení, celá poštovní adresa a telefonní číslo. Tyto informace používáme k vyhledání obchodního zástupce nedaleko vás, k posouzení vašich potřeb a k tomu, abychom vám poskytovali nejlepší a nejrelevantnější služby. My nebo autorizovaný obchodní zástupce ve vaší oblasti můžeme vaše údaje používat k přímé komunikaci s vámi o našich produktech a službách.

Online prodej. 

Weby Brunswick. Weby společnosti Brunswick přímo nabízejí naše značkové zboží k prodeji. Pokud prostřednictvím našich Webů provádíte transakce se společností Brunswick, budou vaše údaje shromažďovány pro účely zpracování objednávek. Vaše údaje bude shromažďovat společnost Brunswick nebo autorizovaný zpracovatel plateb třetí strany. 

Weby třetí strany. Naše značkové zboží nabízejí k prodeji obchodní partneři třetí strany prostřednictvím svých webových stránek, které vlastní a řídí a které mohou být propojeny na Weby. Pokud vstupujete do transakcí s autorizovaným obchodním partnerem třetí strany, váš nákup se uskuteční na webových stránkách tohoto partnera, a to v souladu se zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami použití třetí strany. Měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití těchto webových stránek, které se budou na vaši transakci vztahovat.

Financování produktu a refinancování úvěru. V některých případech poskytujeme odkazy na dodavatele třetí strany, kteří poskytují informace o financování produktu nebo refinancování úvěru na některé naše produkty. Pokud je k dispozici takový odkaz, jsou vaše údaje přeneseny přímo dodavateli třetí strany a naše společnosti je neobdrží. Měli byste si přečíst zásady ochrany osobních údajů a podmínky použití, které se vztahují na web dodavatele třetí strany. 

Programy vlastníka nebo programy odměn. Některé naše weby nabízejí programy vlastníků, programy odměn nebo kupony a požadují kontaktní údaje a informace o vašich nákupech produktů, abychom vás mohli do těchto programů zaregistrovat a komunikovat s vámi.

Registrace produktu. Čas od času mohou některé naše weby nabízet možnosti online registrace produktu. Tím, že produkt zaregistrujete online, souhlasíte, že vás my, naši obchodní partneři nebo autorizovaní obchodní zástupci či poskytovatelé služeb nebo reklamní agentury třetí strany můžeme kontaktovat v souvislosti s reemigrací produktu z různých důvodů, včetně mimo jiné poskytování oznámení produktů na základě požadavků zákona, k poskytování služeb zákazníkům nebo záruční asistence, k uchovávání databází a obchodních procesů společnosti Brunswick a k vašemu kontaktování pro účely, které jsou dále uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Služby doporučení. Nabízíme možnost využití služby doporučení, která vám umožňuje informovat své přátele a jiné zainteresované osoby na produkty nebo informace obsažené na webových stránkách společnosti Brunswick. Pokud se rozhodnete tuto službu využít, platí následující podmínky: budou shromažďovány e-mailové adresy pro účely zaslání jednorázového e-mailu, ve kterém budete uvedeni jako odesílatel. Společnost Brunswick bude poskytovatel služeb, který takové doručení uskuteční.

Elektronické doručení akcionářům. Jestliže jste akcionářem společnosti Brunswick.com a rádi byste dostávali materiály pro akcionáře e-mailem, požádáme vás o registraci této služby na stránkách Brunswick.com. Registrace vám také umožní hlasovat o akciích online. Pokud se chcete zaregistrovat a jste akcionářem v USA nebo Kanadě, musíte sdělit své číslo sociálního pojištění nebo daňové identifikační číslo, svou e-mailovou adresu a 4místný kód PIN. Jestliže jste akcionářem v jiné zemi než v USA nebo v Kanadě, musíte nám sdělit své číslo účtu akcionáře Brunswick, e-mailovou adresu a 4místný kód PIN. Informace, které nám poskytnete, používáme k ověření, že jste akcionářem společnosti Brunswick, k vaší registraci ve službě elektronického doručení a k poskytování služeb elektronického doručení a hlasování, které jste požadovali. Svou registraci na webu můžete také aktualizovat nebo zrušit poskytnutím stejných informací.

Informace, které shromažďujeme automaticky 

Některé informace shromažďujeme s využitím automatizovaných prostředků, když navštěvujete naše Weby. Jsou to například informace o tom, kolik uživatelů naše Weby navštívilo a na jaké stránky přešli. Shromažďováním těchto údajů zjišťujeme, jak nejlépe přizpůsobit naše Weby svým návštěvníkům. Tyto informace získáváme různými prostředky, jako jsou soubory cookie nebo webové signály. Můžeme také shromažďovat informace o IP adresách, jak je vysvětleno dále. Více informací o našem používání souborů cookie získáte v samostatných Zásadách používání souborů cookie .

Soubory cookie. Jak popisují naše samostatné Zásady používání souborů cookie , používáme jako spousta společností na některých našich webech „soubory cookie“. To jsou části kódu umísťované do vašich zařízení, když navštěvujete některé naše webové stránky. Soubory cookie nám například říkají, zda jste naše webové stránky již předtím navštívili nebo jste nový návštěvník. Pomáhají nám také rozpoznat funkce Webů, které vás mohou nejvíce zajímat. Soubory cookie mohou vylepšit vaše online možnosti uložením vašich preferencí, když navštívíte konkrétní webové stránky.

Většina webových prohlížečů vám sdělí, jak ukončit příjem nových souborů cookie, jak si nechat zaslat upozornění, když obdržíte nový soubor cookie, a jak zakázat stávající soubory cookie. Vezměte však prosím na vědomí, že bez souborů cookie nebudete moci plně využívat všechny funkce našich Webů.

Webové signály. Jak je uvedeno v našich samostatných Zásadách používání souborů cookie , některé stránky na našich webových stránkách obsahují tzv. webové signály (známé také jako internetové značky, pixelové značky a průhledné gify). Tyto webové signály umožňují třetím stranám získat informace, jako je IP adresa počítače, který si stáhl stránku obsahující webový signál, adresu URL stránky, na níž se webový signál objevu, čas, kdy byla zobrazena stránka obsahující webový signál, typ prohlížeče použitý k zobrazení stránky a informace v souborech cookie nastavených třetí stranou.

IP adresy. IP adresa je jedinečný identifikátor, který některá elektronická zařízení používají k identifikaci a vzájemné komunikaci na internetu. Když navštívíte náš web nebo aplikaci, zobrazíme IP adresu zařízení, které používáte pro připojení k internetu. Tyto informace následně použijeme k určení obecné fyzické polohy zařízení a pomáhají nám porozumět tomu, kde se návštěvníci našich webových stránek obvykle nacházejí. Tyto informace nám také pomáhají zdokonalovat naše webové stránky nebo aplikace.

ZMĚNY FIREMNÍ STRUKTURY

Vyhrazujeme si právo zpřístupnit a přenést všechny informace související s našimi Weby, včetně osobních údajů: 

- na následujícího vlastníka, spoluvlastníka nebo provozovatele jednoho či více Webů; 

- v souvislosti s korporátní fúzí, konsolidací nebo restrukturalizací, prodejem značné části našich akcií nebo majetku nebo jiné podnikové změny včetně, ale bez omezení na situace během jakéhokoli procesu náležité péče.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ 

Naše weby jsou určeny pro širokou veřejnost, ne však pro děti mladší 13 let. Jestliže se dozvíme, že jakékoli informace, které shromažďujeme, poskytlo dítě mladší 13 let, ihned tyto informace odstraníme. 

PROPOJENÍ S ÚČTY V SOCIÁLNÍ SÍTI

Některé Weby vám umožňují přihlašovat se k účtům v sociálních sítích, včetně mimo jiné služeb Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram a Pinterest a propojit je s webovými stránkami Brunswick. 

Pomocí této funkce dáváte společnosti Brunswick oprávnění pro přístup ke všem prvkům vašich profilových informací v sociální síti, které jste zpřístupnili ke sdílení, a používat je v souladu s podmínkami použití sociální sítě a těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Informace o tom, jaké údaje jsou s námi sdíleny, a o dalších propojených aplikacích i správě údajů sdílených prostřednictvím vašeho účtu, včetně informací o vašich aktivitách při používání našich webů, získáte v nastavení soukromí účtu v sociální síti. 

Pokud chcete odpojit účet v sociální síti od účtu ve společnosti Brunswick, získáte informace v nastavení daného účtu v sociální síti a od jeho poskytovatele. 

JAKÉ INFORMACE SDÍLÍME

Informace, které nám poskytnete, sdílíme s našimi přidruženými společnostmi, obchodními partnery nebo autorizovanými obchodními zástupci, abychom s vámi mohli komunikovat o jejich produktech a službách a zasílat vám další oznámení, propagace, žádosti nebo brožury a jiné marketingové materiály týkající se našeho webu, produktů a služeb, které poskytují. S vaším vědomím a na základě vašeho souhlasu budeme s třetími stranami, včetně mimo jiné obchodních zástupců a stran, které poskytují služby cílené reklamy a analýz, sdílet také informace o vaší přesné poloze. 

Vaše informace sdílíme také s třetími stranami, které naším jménem poskytují služby a funkce na podporu našich vzájemných interakcí s vámi, včetně mimo jiné například poskytování produktů a služeb, správa průzkumů nebo soutěží, hostování recenzí na produkty nebo komunikace s vámi. Tyto třetí strany od nás nemají svolení používat nebo zpřístupnit tyto informace s výjimkou případů, kdy to je nezbytně nutné pro výkon služeb naším jménem pro účely vyhovění právním požadavkům. Tyto třetí strany nemají k údajům žádná samostatná práva.

Kromě toho vaše údaje zpřístupníme v následujících případech: 

- Pokud to od nás vyžaduje zákon nebo právní řízení; 

- Orgánům pro vymáhání zákona nebo jiným státním úředníkům; 

- Když se domníváme, že je takové zpřístupnění nezbytné nebo vhodné z důvodu prevence fyzického poškození nebo finanční ztráty, případně v souvislosti s vyšetřováním podezření na nelegální činnost nebo skutečné nelegální činnosti; 

- Tam, kde je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů nějaké osoby; 

- Pro vymáhání našich podmínek použití; 

- Z důvodu ochrany našeho majetku, služeb a zákonných práv; 

- Pro účely prevence podvodů proti společnosti Brunswick nebo našich přidružených společností, obchodních partnerů nebo autorizovaných zástupců; 

- Na podporu auditu, dodržování předpisů a funkcí řízení podniku nebo 

- Pro účely vyhovění jakémukoli a všem platným zákonům.

Vyhrazujeme si právo převést jakékoli údaje, které o vás máme, v případě, že prodáme nebo převedeme celou naši společnost nebo aktiva, případně jejich část. 

VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ VE STÁTĚ KALIFORNIE

Pokud jste rezidentem státu Kalifornie, umožňuje vám kalifornský občanský zákoník, oddíl 1798.83, požadovat informace týkající se našeho zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám pro účely přímého marketingu v rámci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. Poskytneme vám seznam kategorií zpřístupněných osobních údajů a seznam jmen a adres třetích stran. Pokud chcete takový požadavek zadat, zašlete prosím e-mail s dokladem o bydlišti v Kalifornii na adresu privacy@brunswick.com. 

Některé Weby vám nabízejí možnost veřejně publikovat obsah. Pokud žijete v Kalifornii a je vám méně než 18 let a jste registrovaným uživatelem nějakého webu, kde je tato zásada publikována, kalifornský kodex o podnikání a profesích, oddíl 22581 vám umožňuje požadovat a získat odebrání obsahu nebo informací, které jste publikovali. Takovou žádost můžete učinit zasláním e-mailu s podrobným popisem konkrétního obsahu nebo informací na adresu privacy@brunswick.com. Uveďte prosím doklad o bydlišti v Kalifornii a věk žádající osoby. Vezměte prosím na vědomí, že tento požadavek nezaručuje úplné nebo komplexní odebrání obsahu nebo informací, které jste publikovali, a že mohou nastat okolnosti, kdy zákony nedovolují nebo nevyžadují takové odebrání.

ODKAZY NA OSTATNÍ WEBY

Naše Weby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky pro váš přehled a informace. Tyto webové stránky mohou být provozovány nezávisle na našich Webech. Odkazované webové stránky mohou mít svá vlastní oznámení o ochraně osobních údajů nebo zásady, které vám doporučujeme projít si v případě, že jakýkoli propojený web navštívíte. Do míry, do které nejsou propojené stránky, které navštívíte, součástí našeho Webu, neneseme odpovědnost za jejich obsah, jakékoli jejich použití nebo postupy ohledně jejich zabezpečení.

REKLAMY TŘETÍ STRANY

Třetí strany, včetně poskytovatelů reklam, budou shromažďovat informace, potenciálně obsahující osobní údaje, o vašich průběžných aktivitách na různých webových stránkách, když používáte Weby. Tyto třetí strany pro společnost Brunswick zajišťují shromažďování údajů, vykazování, měření reakcí na reklamy, analytické informace a napomáhají s doručováním příslušných marketingových sdělení a reklam.

Shromažďování vašich osobních údajů třetími stranami se těmito zásadami ochrany osobních údajů neřídí. Projděte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran k určení, jak shromažďují a používají vaše osobní údaje. 

Spousta poskytovatelů reklam třetích stran a některé webové prohlížeče a mobilní zařízení vám umožňují reklamy třetích stran odhlásit. Informace a zdroje k odhlášení zasílání reklam na základě zájmů poskytuje aliance Digital Advertising Alliance na stránkách http://www.aboutads.info/choices/. Můžete také zrušit sledování a příjem cílených reklam od některých mobilních reklamních společností a podobných subjektů ve vašem mobilním zařízení, a to stažením aplikace App Choices ze stránek www.aboutads.info/appchoices.  Odhlášení těchto mechanismů nezabrání v tom, aby vám byly předkládány reklamy. Při návštěvách webů a jiných online míst budete nadále dostávat obecné reklamy.

INFORMACE, KTERÉ PŘENÁŠÍME

Weby, k nimž se tyto Zásady ochrany osobních údajů vztahují, se řídí zákony Spojených států amerických, pokud zde není uvedeno jinak. Používáním Webů nebo poskytnutím svých osobních údajů na nás přenášíte své informace do USA. Osobní údaje, které na Webech získáme, navíc přenášíme do dalších zemí, kde podnikáme. V těchto zemích nemusí platit stejné zákony o ochraně údajů jako v zemi, kde žijete. Když vaše údaje přenášíme do jiných zemí, budeme je chránit způsobem zde uvedeným, i když v dané zemi nemusí platit stejné zákony o ochraně údajů jako v zemi, kde žijete. Souhlasíte s tím a berete na vědomí, že shromažďování, přenos a zpracování vašich údajů je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. 

JAK OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Používáme administrativní, technická a fyzická bezpečnostní opatření na ochranu údajů, které nám poskytnete při návštěvách našich Webů, před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem, změnami nebo zničením.

VAŠE PRÁVA – PŘÍSTUP A OPRAVA

Máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které o vás uchováváme, pro účely jejich kontroly, změny nebo požadování jejich vymazání. Máte také právo vyžádat si kopii těchto údajů. V některých případech můžete také požadovat, abychom omezili nebo zakázali zpracování vašich údajů. 

Pokud chcete zažádat o přístup, kontrolu nebo opravu osobních údajů, které jsme od vás získali, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@brunswick.com nebo s využitím některých metod popsaných dále v části Kontaktní údaje. 

V rámci ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti podnikneme přiměřené kroky k ověření vaší identity, jako je požadování hesla a ID uživatele ještě předtím, než vám k údajům udělíme přístup.

Na základě vaší žádosti o změnu, odstranění nebo omezení při zpracování vašich osobních údajů vás upozorníme na jakékoli činnosti vykonávané v souvislosti s vašimi osobními údaji. 

Když je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na legitimnost předchozího zpracování založeného na souhlasu. Máte také právo na přenosnost údajů, když je jejich zpracování založeno na smlouvě mezi vámi a společností Brunswick a údaje byly zpracovány automaticky. Tato práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti na adresu privacy@brunswick.com. Společnost Brunswick bude na vaši žádost reagovat do jednoho měsíce.

Máte právo podat stížnost u příslušného regulačního orgánu pro soukromí nebo ochranu údajů ve vaší jurisdikci. 

UCHOVÁVÁNÍ INFORMACÍ

Společnost Brunswick uchovává veškeré osobní údaje po dobu trvání příslušného pracovního vztahu, případně v souladu se zásadami a harmonogramy správy informací. Při odstraňování osobních údajů na základě žádosti subjektu údajů vynaloží společnost Brunswick přiměřené úsilí na zajištění, že budou všechny instance informací zcela odstraněny. Informace v souvislosti s žádostmi o přístup, opravy nebo odstranění uvádí část těchto zásad nazvaná Vaše práva – přístup a oprava.

Společnost Brunswick povede nezbytnou dokumentaci, která prokazuje shodu se všemi jejími povinnostmi a umožní provádění auditů, včetně kontrol, a to vlastními nebo jinými auditory, které pověřila. Společnost se na těchto auditech bude podílet.

Společnost Brunswick povede písemný registr činností souvisejících se zpracováním údajů, kde bude uveden seznam činností souvisejících se zpracováním údajů seřazený podle kategorií. Společnost Brunswick povede nezbytnou dokumentaci, která prokazuje shodu se všemi jejími povinnostmi a umožní provádění auditů, včetně kontrol, a to vlastními nebo jinými auditory, které pověřila. Společnost se na těchto auditech bude podílet.

DODRŽOVÁNÍ SHODY SE ŠTÍTEM SOUKROMÍ

Společnost Brunswick a její dále uvedené přidružené společnosti, divize, dceřiné společnosti dodržují shodu se štíty na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA týkajících se osobních údajů lidských zdrojů podle ustanovení amerického ministerstva obchodu, pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů přenášených z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států pro účely nakládání s lidskými zdroji společnosti Brunswick. Společnost Brunswick potvrdila ministerstvu obchodu, že dodržuje zásady štítu soukromí, pokud jde o osobní údaje jejích lidských zdrojů. V případě, že nastane jakýkoli konflikt mezi podmínkami v těchto zásadách a pravidly štítu soukromí, má rozhodnou platnost štít soukromí. Více informací o programu Štít soukromí a náš závazek si můžete přečíst na stránkách https://www.privacyshield.gov/.

Právní subjekty společnosti Brunswick na území USA dodržující zásady Štítu soukromí pro osobní údaje lidských zdrojů zahrnují: Attwood Corporation; BBG Logistics, Inc.; Blue Water Finance, Inc.; Boston Whaler, Inc.; Brunswick Commercial & Government Products, Inc.; Brunswick Family Boat Co. Inc.; Brunswick Financial Services Corporation; Brunswick Leisure Boat Company, LLC; Brunswick Marine in EMEA, Inc.; Brunswick Marine Sales Corporation; Brunswick Product Protection Corporation; Cybex International, Inc.; Garelick Mfg. Co.; Land 'N' Sea Distributing, Inc.; Life Fitness International Sales, Inc.; Lund Boat Company; Marine Power International Limited; Marine Power International Pty. Limited; Marine Power New Zealand Limited; Sea Ray Boats, Inc. a Thunder Jet Boats, Inc.

S ohledem na osobní údaje lidských zdrojů získané nebo přenášené v souladu se štítem soukromí podléhají společnost Brunswick a její výše uvedené přidružené právní subjekty pravomocem vyšetřování a vymáhání ze strany americké federální obchodní komise (U.S. Federal Trade Commission).

Za určitých okolností mohou zaměstnanci, kteří společnosti Brunswick poskytli své osobní údaje pro personální účely, vyvolat závazné arbitrážní řízení v případě, že byly vyčerpány ostatní metody řešení sporů, jak popisuje Příloha 1  Štítu soukromí.

Jak popisují Zásady štítu soukromí , společnost Brunswick nese dále odpovědnost za vaše osobní údaje získané pro personální účely v rámci štítu soukromí a přenášené třetí straně jednající jako její zástupce.

Společnost se zavazuje spolupracovat s úřady pro ochranu údajů v EU (DPA) a švýcarským federálním komisařem pro údaje (FDPIC) a vyhovuje radám uděleným těmito autoritami s ohledem na údaje lidských zdrojů přenášené z EU a Švýcarska v kontextu zaměstnaneckého vztahu. 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud máte v souvislosti s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nějaké otázky nebo komentáře, kontaktujte prosím:

Brunswick Corporation

Attn: Law Department

26125 N. Riverwoods Blvd., Suite 500

Mettawa, IL 60045

Telefon: 855-283-1103 nebo 847-735-4002

E-mail: privacy@brunswick.com

Pokud chcete své kontaktní údaje nebo preference aktualizovat, odebrat své údaje z našich distribučních seznamů nebo nechcete nadále dostávat marketingová sdělení na základě informací shromážděných z registračních karet produktů nebo jiných zdrojů, můžete postupovat takto:

- Upravit nastavení v účtu, který jste na Webech vytvořili; 

- Zrušit odběr pomocí odkazů v e-mailech od nás

Kontaktovat nás na adrese privacy@brunswick.com nebo pomocí některé z metod uvedených v této části.

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari