Test se používá k měření kondice uživatele a ke stanovení jeho 5 barevných tréninkových zón.  Každé 4 minuty se hodnota zvýší o 25 wattů, a jediné, co jezdec musí udělat, je "zachovat ji zelenou" tak dlouho, jak to jde. Jakmile je FTP jedince známo, jsou uživatelé přiřazeni do 5 zón, aby přesně trénovali podle svých možností a dosáhli nejlepší možné výsledky.

Proč výkon?

Trénink s měřením výkonu na stacionárních rotopedech je předzvěstí nové éry.  Podobně jako monitory srdeční frekvence, které používali profesionální jezdci a které brzy představovaly hlavní směr, tak jsou dnes wattmetry velmi oblíbené u profesionálních jezdců a používány mnoha amatérskými jezdci, a dobrá zpráva je, že jsou konečně transformovány i pro fitness v rámci indorové cyklistiky.

WattRate® je technologie ICG pro měření výstupního výkonu uživatele, který se zobrazí ve wattech na LCD displeji WattRate® počítače.  Tyto údaje o výkonnosti je možné aplikovat v tréninkových programech s cílem maximalizovat výsledky cvičení.

Výkon - co to znamená?

Proč by Vás měl zajímat a jak přistupovat k pochopení, měření a zlepšování za účelem mít lepší fyzickou kondici, stát se rychlejší a silnější?

VÝKON a KROUTÍCÍ MOMENT - o co jde?  Věda se chystá na vás zaútočit.

Výkon je míra "výkonu práce" vyjádřená v joulech (J) za sekundu nebo wattech (W) za sekundu.  Práce se vykonává, když síla působí na vzdálenost (práce = síla x vzdálenost), nebo když kroutící moment působí přes oblouk otáčení (práce = kroutící moment x úhlové natočení).  Výkon je podíl vykonané práce a příslušného časového intervalu za jednotku času (výkon = práce/čas), a proto výkon = síla x (vzdálenost/čas), vyjádřený jako W/za sekundu.

Výkon je kombinací dvou sil:

1.  Kroutící moment: Jde o množství aplikované rotační síly. Kroutící moment je součin síly působící na pedál krát délka páky. Nejčastěji slyšíme o jeho měření v Newton metrech (Nm).

2.  Rotační frekvence: To je vaše kadence nebo rychlost, s jakou otáčíte pedály, obvykle vyjádřené v otáčkách za minutu.

To znamená: watt = kroutící moment x kadence (rychlost) nebo jednoduše vynásobíme sílu tlaku na pedály a počet otáček pedálů.

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari