Design studia

Společnost ICG spolupracovala doslova se stovkami klubů, od levných tělocvičen až po místa ověnčená cenami, na tom, jak minimalizovat jejich investice do videotechniky, s našimi produktovými týmy, certifikovanými lektory, grafickými designéry a audiovizuálními experty a výsledkem byla řešení očekávané všemi našimi klienty podle jejich provozních potřeb i rozpočtu. I když je každé centrum jiné, připravili jsme dobrý návod pro management změn cvičení, aby se maximalizoval váš prostor a vzniklo místo pro nejlepší zážitek z cvičení.

Osvětlení

Výraz vašich prostorů bude zřetelnější a zajímavější, čím tmavší bude místnost. Ujistěte se, že váš instruktor nebo člen personálu může plně ovládat světla. Jsou-li nablízku okna, doporučuje se, abyste zamezili slunečnímu záření úplně, anebo alespoň tak, jak to bude možné.

Velikost obrazovky

Větší je lepší.  Virtuální instruktáž a záznamy ze silnic jsou o to reálnější, čím je obrazovka větší.

Vzdálenost kola od obrazovky

Projekční stěnu nebo televizi, kterou si zvolíte, je třeba umístit tak, aby první řada rotopedů nebyla umístěna příliš blízko. Doporučujeme přibližně: na každý 1 metr (3,25 stop) šířky obrazovky připadá 0,7 metrů (2,25 stop) odstupu první řady kol.  Například: 3 m (10 stop) obrazovka = 2,1 m (6,75 stop) odstupu první řady. Konečná obrazovka a její vzdálenost od rotopedů v první řadě ovšem záleží na vaší volbě.

Výška umístění (projektoru nebo video stěny)

Při instalaci větší obrazovky, zejména ve větším studiu nebo tělocvičně, je důležité, aby nebyla obrazovka umístěná na podlaze, ani příliš vysoko.  Doporučujeme, aby přibližné odstupy činily: A 2 - 4 a více metrů (6,5 -13 stop) obrazovka (horizontální šířka) by měla být umístěna tak, aby spodní část obrazovky byla 1- 1,5 m (3,25 - 5 stop) nad úrovní podlahy.

Výška umístění (televize, jedna řada rotopedů)

Při instalaci menší obrazovky, zejména v menším studiu nebo tělocvičně, je důležité, aby nebyla obrazovka umístěná příliš vysoko. Doporučujeme nainstalovat obrazovku tak, aby její spodní část byla 1,5 - 2 m (5 - 6,5 stop) od podlahy a to pro všechny velikosti obrazovek (60“ standard).  Důležité je, aby byla obrazovka ukotvena v klesajícím úhlu, neboť to zajistí správný zážitek ze sledování.

Výška umístění (televize, více řad rotopedů)

Při instalaci menší obrazovky, zejména v menším studiu nebo tělocvičně, je důležité, aby nebyla obrazovka umístěná příliš vysoko. Doporučujeme nainstalovat obrazovku tak, aby její spodní část byla 1,5 - 2 m (5 - 6,5 stop) od podlahy a to pro všechny velikosti obrazovek (60“ standard). Důležité je, aby byla obrazovka ukotvena v klesajícím úhlu, neboť to zajistí správný zážitek ze sledování.

Obrazovka uprostřed rotopedů

Pro instalace (virtuální nebo živé tréninkové programy) by obrazovka měla být umístěna uprostřed (ve středu) sledované zóny, anebo tak blízko středu, jak je to jen možné, s ohledem na celkovou šířku prostoru a umístnění trenéra během živě moderovaného tréninku.

Výška stropu a váš projektor

Nižší stropy ovlivní možnosti při nákupu projektorů a obrazovek.  Je-li je strop příliš vysoký nebo příliš nízký, nebude možná možné, aby u větších obrazů nestínili jezdci z prvních řad ve výhledu.  Aby se zabránilo zastínění, měla by být obrazovky menší a projektor by měl být umístěn blíže a o něco výše nad první řadou rotopedů na rozdíl od řad za nimi. Alternativou by byl výkonnější projektor s krátkou projekční vzdáleností.

Umístění zrcadel

Zrcadla a projekce se k sobě nehodí. Když je obrazovka umístěna před zrcadly, můžou jezdci na venkovních stranách studia vidět odraz prostoru společně s videoprojekcí. Toto ruší celou iluzi jízdy na silnici, předváděné projekcí. Doporučujeme proto odstranit všechna zrcadla, anebo pouštět projekci na opačné stěně. V případě, že se jedná o víceúčelový prostor pro skupinové sporty, pak jsou zrcadla základem a měla by se zvolit stahovací obrazovka a současně zrcadla ponechat tam, kde jsou.

Pozice instruktora, zvuku a tabletu

Na rozdíl od tradičních lekcí musí být u lekce s živě moderovaným tréninkem instruktor, ovládání zvuku a MyrideVX tablet umístěny na pravé nebo na levé straně studia tak, aby byla obrazovka uprostřed místnosti.

Uvědomte si, že pokud váš kabel HDMI přesáhne maximální délku 10 metrů, může se to projevit přerušováním signálu nebo ztrátou obrazu.  Pro vzdálenosti delší jak 10 metrů z toho důvodu doporučujeme použití adaptéru cat5.

Umístění tabletu pro virtuální trénink

Při koupi Myride VX Group můžete tablet MyrideVX umístit kdekoliv v prostoru – ve studiu nebo mimo něj.  Virtuální tablet může zůstat na venkovní stěně vašeho studia nebo uvnitř vpředu při vaší obrazovce.  Budete muset zvážit instalaci serveru.

Uvědomte si, že pokud váš kabel HDMI přesáhne maximální délku 10 metrů, může se to projevit přerušováním signálu nebo ztrátou obrazu. Pro vzdálenosti delší jak 10 metrů z toho důvodu doporučujeme použití adaptéru cat5.

Prvotřídní kinosálová studia

Studia, která jsou vybavená schodovým typem podlahy, jsou známá jako kinosálová studia.  Pokud uvažujete o instalaci MyrideVX v takovém studiu, zvažte body 3b, 3c a 3d.

Design stěn

Doporučujeme, aby stěna, na kterou bude umístěna obrazovka, zůstala jednobarevná, např. černá, šedá nebo bílá, aby se veškerá pozornost cvičících soustředila na obrazovku.  Mnohé naše exkluzivní instalace byly rozšířené o venkovní součásti umístěním úžasných výhledů na ostatních stěnách.  K tomu účelu lze použít obrázky nebo fototapety. ICG vám může poskytnout úžasnou galerii obrazů s vysokým rozlišením.

Stáhnout příklady vybavení studia

Comments

Sorry, your browser is not supported

Internet Explorer 7 and lower are depricated browsers and no longer supported. Please click here for more information on upgrading your browser or choose from the links below.

Internet ExplorerGoogle ChromeMozilla FirefoxApple Safari